Podróże w strefie Schengen na podstawie rumuńskim i bułgarskich wiz i kart pobytu

Od 31 marca 2024 r. Bułgaria i Rumunia weszły do strefy Schengen w transporcie morskim i lotniczym. Unia Europejska porozumiała się z Bułgarią i Rumunią, a Rada UE przyjęła decyzję Rady z dnia 30.12.2023 r., zezwalającą Bułgarii i Rumunii na sfinalizowanie procesu przystąpienia do Schengen. Od 31 marca 2024 r. Bułgaria, Rumunia i UE a także Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein i Islandia wyeliminowały kontrole tożsamości na swoich wewnętrznych granicach powietrznych i morskich. Zapewnia to bezproblemowe podróżowanie i pobudza turystykę oraz możliwości biznesowe w ramach bloku.

Od kwietnia wizy bułgarskie i rumuńskie są uznawane za wizy Schengen,umożliwiające podróżnym dostęp do całej strefy Schengen, tj. regionu 27 krajów europejskich. 

Decyzja Rady dotyczy również cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w Bułgarii i Rumunii. Postanowienia konwencji wykonawczej do układu z Schengen z 14 czerwca 1985 r. będą teraz miały zastosowanie również do Bułgarii i Rumunii. 

Zgodnie z art. 21 konwencji, posiadacze dokumentów pobytowych w Bułgarii i Rumunii mogą teraz podróżować bez wiz w strefie Schengen przez okres do trzech miesięcy. Przepis ten ma zastosowanie do cudzoziemców posiadających ważne bułgarskie lub rumuńskie zezwolenie na pobyt i ważny dokument podróży.

Powyższe oznacza, że:

  • dokumenty pobytowe i wizy długoterminowe, wydane przez Bułgarię lub Rumunię przed 31 marca 2024 r., zgodnie z art. 2 Decyzji Rady (UE) 2024/210, będą nadal ważne, po tej dacie, przez wskazany w nich okres,
  • posiadacze dokumentów pobytowych wydanych przez Bułgarię lub Rumunię w jednolitym formacie lub innych dokumentów pobytowych wydanych przez te kraje, które zostały odpowiednio notyfikowane Komisji, a których okres ważności wykracza poza 31 marca 2024 r., po tej dacie, ale też w okresie swojej ważności, będą uprawniały do krótkoterminowego pobytu bezwizowego (90 dni w każdym okresie 180 dni) w pozostałych państwach strefy Schengen,
  • posiadacze bułgarskich/rumuńskich wiz długoterminowych, wydanych odpowiednio przez te kraje, ważnych po 31 marca 2024 r., będą mogli swobodnie podróżować po strefie Schengen zgodnie z przepisami Schengen (90 dni w każdym okresie 180 dni).

Więcej o wliczaniu czasu spędzonego w Rumunii i Bułgarii do całkowitego pobytu w strefie Schengen można przeczytać we wpisie

 

Przygotowały:

Magdalena Gębczyńska
asystent imigracyjny

Daria Krailo
starszy prawnik imigracyjny 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *