Obsługa spółek

Spółki – wstęp

Zespół doświadczonych prawników Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Wspieramy przedsiębiorców na wszystkich etapach prowadzonej przez nich działalności. Indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy, gdyż wiemy, jak ważne jest zrozumienie potrzeb Klientów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferowane przez nas usługi pozwalają na skuteczne zrealizowanie wyznaczonych celów biznesowych. Na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany w zakresie prawa handlowego oraz gospodarczego, tak aby sprawnie reagować oraz dostosowywać rozwiązania do zmieniającej się rzeczywistości.

Świadczymy usługi prawne obejmujące:

 • zakładanie spółek,
 • obsługę spółek,
 • sporządzanie umów gospodarczych,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych,
 • reprezentowanie na zgromadzeniach wspólników oraz akcjonariuszy,
 • przekształcenia, fuzje i przejęcia spółek,
 • likwidacje spółek.

Zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie – kompleksowo zajmiemy się każdą sprawą związaną z założeniem, funkcjonowaniem oraz likwidacją spółki. Zapraszamy.

 

Zakładanie spółek

Zespół prawników i ekspertów prowadzonej przez nas Kancelarii, świadczy usługi prawne obejmujące zakładanie spółek. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawno-podatkowej działalności, w zależności od potrzeb Klientów. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i – bazując na posiadanej wiedzy i doświadczeniu – doradzamy.

Warto wiedzieć, że rejestracja spółki wymaga przygotowania stosownej dokumentacji, a także dopełnienia szeregu obowiązków formalnych. Wsparcie merytoryczne ekspertów – prawników naszej Kancelarii, doświadczonych w realizacji usług zakładania spółek – zagwarantuje skuteczną realizację projektu w najkrótszym możliwym terminie.

Przedsiębiorcom oferujemy dwa sposoby założenia spółki:

 • w trybie uproszczonym – rejestracja spółki odbywa się przez Internet za pośrednictwem systemu S 24,
 • w trybie zwykłym – zawarcie umowy następuje u notariusza.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Sawicki i Wspólnicy w Warszawie. Dołożymy wszelkich starań, by sprostać wszelkim oczekiwaniom Klientów w zakresie profesjonalnej obsługi prawnej.

 

Obsługa spółek

Zespół prawników Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie doradza podmiotom funkcjonującym na rynku w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, wspierając spółkę oraz jej organy w zakresie bieżącej działalności.

Nasze działania polegają między innymi na przygotowywaniu:

 • zmian umów spółek,
 • dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, akcjonariuszy, posiedzeniami zarządów oraz rad nadzorczych,
 • aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek.

Świadczymy usługi polegające na doradztwie w sprawie podwyższania czy też obniżania kapitału zakładowego spółek, wyłączenia wspólnika, umorzenia udziałów. Ponadto przygotowujemy uchwały dotyczące zmian w organach spółek, umowy sprzedaży udziałów bądź akcji, jak również przygotowujemy wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego.

obsługa spółek

Zespół doświadczonych prawników Kancelarii, podchodząc indywidualnie do każdego Klienta oraz jego biznesu, potrafi skutecznie wesprzeć działalność podmiotu zarówno na gruncie transakcyjnym, jak i procesowym. Model stałej współpracy z naszą Kancelarią gwarantuje, iż na bieżąco monitorujemy sytuację prawną Klienta i niezwłocznie informujemy go o konieczności podjęcia określonych działań, na przykład związanych ze zmianami przepisów prawa, przekroczeniem określonego pułapu obrotów, bądź też wprowadzeniem nowych produktów lub usług.

Na gruncie obowiązujących przepisów, doradzamy również w zakresie przygotowywania sprawozdań zarządu z działalności, rocznych sprawozdań finansowych, czy przygotowania uchwał wspólników bądź akcjonariuszy oraz innych dokumentów korporacyjnych.

Zajmujemy się kompleksową obsługą spółek. Doradzamy Klientom na każdym etapie działalności. Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług prawnych.

 

Sporządzanie umów gospodarczych

Nasza Kancelaria oferuje usługi sporządzania umów gospodarczych, które są jednym z podstawowych elementów w obrocie między profesjonalnymi podmiotami. Odpowiednie sporządzenie umowy gwarantuje przedsiębiorcom zabezpieczenie ich interesów, a także ewentualne, skuteczne dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu związanemu z obsługą podmiotów gospodarczych oraz znajomością branż Klientów, nasi prawnicy opracowują umowy, skutecznie zabezpieczające planowane cele biznesowe, jak również jak zamiar naszego Klienta.

Usługi Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie obejmują:

 • przygotowywanie umów,
 • opiniowanie umów przedstawionych przez Klientów,
 • negocjowanie treści umów w imieniu Klientów.

Ponadto sprawdzamy, czy warunki umów są korzystne dla naszych Klientów, a także wprowadzamy odpowiednie zmiany do dokumentów, jeśli jest to konieczne.

Nadzorujemy i sporządzamy również dokumenty korporacyjne oraz inne umowy, w tym między innymi kontrakty menedżerskie, umowy wspólników czy umowy z członkami organów. Zapraszamy to skorzystania z naszych usług, teraz także online.

 

Reprezentowanie w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych

Zespół prawników Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczy usługi w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych.

W ramach proponowanego zakresu usług, opracowujemy skuteczną strategię procesową oraz doradzamy optymalne rozwiązania w sporach sądowych, jak i pozasądowych powstałych w zakresie prawa handlowego oraz cywilnego, w tym między innymi dotyczących sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami.

Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w:

 • mediacjach,
 • zastępstwach procesowych.

Zapewniamy wsparcie w sprawach administracyjnych, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju.

Nasze usługi w zakresie zastępstwa procesowego obejmują między innymi:

 • analizę stanu faktycznego i prawnego,
 • przygotowanie strategii prowadzenia danej sprawy,
 • sporządzenie pism procesowych,
 • udział w posiedzeniach,
 • ustalanie zasadności składania środków zaskarżenia.

Zapraszamy – nasi prawnicy kompleksowo zajmą się każdą sprawą – wysłuchają, przeanalizują, doradzą oraz rozwiążą każdy problem powstały na gruncie prawnym.

 

Reprezentowanie na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy

Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują Klientów na zgromadzeniach wspólników oraz akcjonariuszy.

Przygotowujemy dla Klientów projekty zawiadomień o posiedzeniach organów spółki i porządku obrad, jak również koordynujemy i prowadzimy posiedzenia organów spółki.
Ponadto nasze usługi polegają również na reprezentowaniu wspólników oraz akcjonariuszy na zgromadzeniach, według wytycznych naszego Klienta.

Zapewniamy także:

 • protokołowanie posiedzeń i uchwał podjętych przez organy spółki na zgromadzeniach,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Posiadamy bogate doświadczenie zawodowe – zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

 

Przekształcenia, fuzje i przejęcia spółek

Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczy usługi prawne w zakresie fuzji, przejęć oraz przekształceń spółek, które stają się wśród podmiotów gospodarczych coraz powszechniejszą metodą optymalizacji modeli biznesowych czy pozyskania środków na prowadzoną działalność. Procesy te mają często strategiczne znaczenie dla rozwoju podmiotów gospodarczych i decydują o wykorzystaniu ich pełnego potencjału. Podejmowanie prawidłowych decyzji na na etapie przygotowania i wdrażania zmian korporacyjnych jest kluczowe dla efektywnego przeprowadzenia procesu. Szerokie doświadczenie związane z funkcjonowaniem spółek na rynku, pozwala naszym prawnikom na skuteczne świadczenie usług w zakresie przekształceń prawnych podmiotów gospodarczych.

Kompleksowa obsługa prawna oferowana przez naszą Kancelarię, obejmuje wszelkie sprawy związane z przekształceniami, fuzjami i przejęciami.

Prowadzone przez naszych prawników działania w tym obszarze polegają w szczególności na:

 • przeprowadzaniu badań prawnych (due dilligence) spółek prawa handlowego,
 • doradztwie w wyborze optymalnego rozwiązania prawnego,
 • wsparciu w negocjacjach dotyczących warunków przygotowywanych procesów,
 • przygotowaniu niezbędnych dokumentów,
 • wsparciu działań informacyjnych skierowanych do pracowników oraz kontrahentów,
 • obsłudze postępowań rejestrowych.

Doświadczenie zawodowe prawników naszej Kancelarii przekłada się na rzetelne podejście do spraw Klientów. Zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Likwidacje spółek

Zespół naszych prawników świadczy usługi z zakresu przeprowadzania likwidacji spółek. Pomagamy na każdym etapie postępowania, tj. od zgłoszenia likwidacji do sądu rejestrowego, przez przygotowanie odpowiednich dokumentów i podjęcie określonych działań (na przykład zakończenie bieżących spraw spółki), aż po wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

Likwidacja spółek obejmuje zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe. Celem postępowania likwidacyjnego jest przede wszystkim zakończenie działalności oraz wszelkich spraw spółki, jak również spieniężenie należącego do niej majątku.
Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i bogatego doświadczenia. Prawnicy Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie, sprawnie przeprowadzą likwidację spółki.

Powyżej przedstawiliśmy jedynie przykładowe i podstawowe usługi prawne świadczone przez zespół prawników i ekspertów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy W Warszawie w zakresie prawa gospodarczego i obsługi spółek. Nasza oferta obejmuje także inne usługi, których nie sposób wymienić z uwagi na to, że prawo gospodarcze obejmuje szeroką regulację. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu.

W czym się specjalizujemy?

Prawo migracyjne

Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej w obrębie prawa migracyjnego dla przedsiębiorców.
więcej

Prawo pracy / HR

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
więcej

Obsługa spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych na wszystkich etapach działalności.
więcej

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt