Czy można zwolnić pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym?

W obowiązujących przepisach przewidziano sytuacje, w których pracownik zostaje objęty szczególną ochroną. Dotyczy to na przykład kobiet w ciąży czy przebywających na urlopie macierzyńskim. Podobnie ma się sprawa ze zwolnieniem chorobowym – pracodawca nie może wtedy wypowiedzieć umowy chorującemu pracownikowi i zatrudniony jest chroniony przez przepisy Kodeksu pracy. Czy tak samo wygląda sytuacja pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym? Odpowiadamy i wyjaśniamy, czy na świadczeniu rehabilitacyjnym można zwolnić pracownika.

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Zasiłek rehabilitacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Przysługuje osobie, za którą są odprowadzane składki chorobowe. O świadczenie rehabilitacyjne można się starać dopiero po wyczerpaniu maksymalnego okresu pobierania zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy może być pobierany przez pracownika czasowo niezdolnego do pracy przez 182 dni. W przypadku kobiet w ciąży i osób chorych na gruźlicę okres ten został wydłużony do 270 dni. Jeżeli po tym czasie powrót do pracy nadal nie jest możliwy, pracownik musi złożyć wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jego uzyskanie jest uzależnione od tego, czy dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują poprawę stanu zdrowia i powrót do pracy. Decyduje o tym lekarz orzecznik ZUS. Świadczenie rehabilitacyjne może być pobierane przez okres, który jest niezbędny do powrotu zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie trwania świadczenia rehabilitacyjnego

W czasie gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym, przepisy chronią jego zatrudnienie. Oznacza to, że pracodawca nie może zwolnić chorującego zatrudnionego. Sytuacja zmienia się, kiedy pracownik przejdzie z zasiłku chorobowego na świadczenie rehabilitacyjne, aczkolwiek zmiana nie jest natychmiastowa. Niemniej jednak pracodawca, powołując się na art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, może w pewnych przypadkach rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Przede wszystkim zwolnienie pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym jest możliwe, gdy jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące. Dotyczy to pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. 

Pracodawca ma również możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. W każdym z tych przypadków nie ma znaczenia, na jak długo ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne.

Pracodawca powinien pamiętać, że podejmując decyzję o zwolnieniu pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym, musi zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, a także zawiadomić ją o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. W przypadku niespełnienia tego warunku, jeśli pracownik odwoła się do sądu pracy, decyzja o zwolnieniu zostanie podważona.

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu długiej nieobecności pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym pracodawca musi mieć również na uwadze art. 53 § 5 Kodeksu pracy. Przepis zastrzega, że pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Sprawia to, że zwolnienie pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym jest możliwe tylko z uwzględnieniem wszystkich opisanych warunków.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze świadczeniem rehabilitacyjnym zapraszamy do kontaktu. Doświadczeni prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania oraz przygotują niezbędne dokumenty.

 

Przygotował: 

Piotr Sawicki
adwokat

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *