Doradztwo dla działów HR – wszechstronne wsparcie prawne kancelarii

Doradztwo dla działów HR – wszechstronne wsparcie prawne kancelarii

Czym zajmuje się dział HR? Na czym polega kompleksowe wsparcie prawne w zakresie prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi? Na jakie wsparcie kancelarii adwokackiej mogą liczyć pracodawcy w tym zakresie? Na te pytania odpowiadamy we wpisie:

Doradztwo dla działów HR – wszechstronne wsparcie prawne kancelarii

Dział HR jest odpowiedzialny za sprawy kadrowe i umowy z pracownikami. Często okazuje się, że specjaliści z zakresu zasobów ludzkich nie są odpowiednio przygotowani do rozstrzygania problemów prawnych związanych z zatrudnieniem, dlatego przedsiębiorcy najczęściej nawiązują współpracę z kancelarią adwokacką wyspecjalizowaną w doradztwie dla działów HR.

Czym zajmuje się dział HR?

Niemal każda większa firma ma w swojej strukturze dział HR. Ta komórka organizacyjna pełni funkcję łącznika pomiędzy kierownictwem a pracownikami.

Choć dział HR kojarzy się głównie z rekrutacją i przeprowadzaniem rozmów z kandydatami, to kompetencje jego pracowników są znacznie szersze. Dział HR odpowiada także za właściwe motywowanie pracowników do efektywnej pracy oraz wydajnego wykonywania swoich obowiązków, przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń, rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych wśród pracowników. Dział HR powinien także bacznie obserwować postępy pracowników oraz pomagać im w rozwoju zawodowym. Oprócz tego w dziale zasobów ludzkich powstają umowy i wewnętrzne akty firmy dotyczące kwestii związanych z zatrudnieniem. Choć wiedza pracowników tej komórki jest szeroka, to bywa, że czasem napotykają oni na problemy, przy których bardzo pomocne byłoby wsparcie kancelarii adwokackiej lub profesjonalnego pełnomocnika.

Wszechstronne wsparcie prawne działów HR – na czym polega?

Choć w działach HR pracują wykwalifikowani profesjonaliści potrafiący umiejętnie zarządzać zasobami ludzkimi, to mogą oni nierzadko potrzebować wsparcia w kwestiach związanych z prawem pracy, zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych czy przepisami podatkowymi. Z tego względu pracodawcy powinni rozważyć skorzystanie z kompleksowego wsparcia prawnego działów HR. Kancelarie adwokackie oferują swoje usługi przy wielu zadaniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Co wchodzi w skład takich usług?

Najczęściej jest to pomoc w postaci opinii prawnych z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, pomoc w przygotowywaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich i umów o zakazie konkurencji, a także aktów wewnętrznych pracodawcy, takich jak regulamin pracy i wynagradzania. Dzięki specjalistycznej pomocy prawnej można uniknąć luk lub nieścisłości w umowach, kontraktach, które mogłyby zostać podważone przez sąd czy inspekcję pracy.

Ponadto, kancelarie adwokackie zapewniają reprezentację w sporach sądowych oraz przed Państwową Inspekcją Pracy, organami podatkowymi czy Strażą Graniczną. Profesjonalni pełnomocnicy mogą ponadto reprezentować pracodawców w negocjacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przedstawicielami pracowników.

Dodatkowo w skład kompleksowych usług doradczych wchodzi doradztwo prawne i przygotowanie dokumentacji obejmującej przejście zakładu pracy, które polega na zmianie właściciela danego zakładu pracy. Kancelarie adwokackie oferują również wsparcie w sprawach dotyczących mobbingu, nierównego traktowanie i dyskryminacji oraz doradztwo prawne w zakresie zatrudniania, legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Kancelarii adwokackiej można także zlecić zadania polegające na organizacji pracy zdalnej oraz szkoleń. Innymi słowy kancelaria świadcząca kompleksowe usługi w zakresie wszechstronnego wsparcia prawnego działów HR oferuje pomoc we wszystkich działaniach tej jednostki.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników odpowie na wszelkie pytania związane z prawem pracy i funkcjonowaniem działu HR, pomoże przygotować odpowiednie dokumenty oraz udzieli doradztwa w kwestiach zatrudnienia, legalizacji pracy i pobytu.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *