Author Archives

23 artykuł(y) from piotr sawicki

niebieska karta dla cudzoziemca

Cechy stosunku pracy

Charakterystyczne cechy stosunku pracy są uregulowane przede wszystkim w Kodeksie pracy. Przy nawiązaniu stosunku pracy każdy zatrudniony zobowiązuje się do wykonywania obowiązków zawodowych zawartych w umowie o pracę na rzecz konkretnego pracodawcy ...