Wzrost opłat wizowych

1 czerwca 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych. Tak, jak pisaliśmy w poprzednich wpisach, podwyższeniu uległy opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o:

  1. wydanie wizy krajowej do 135 euro, 
  2. ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej do 135 euro, 
  3. ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen do 80 euro.

Podwyższenie opłat  ma na celu usprawnienie postępowań wizowych poprzez zniechęcenie cudzoziemców do uzyskiwania wiz jako prosty sposób na szybkie i tanie przemieszczanie się po terytorium Unii Europejskiej w celach i na okres inny niż deklarowane lub chcących unikać przypisanej procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, jednak w taki sposób, by nie ograniczać dostępu dla cudzoziemców planujących wykorzystać wizę zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Więcej na temat poprawy systemu wizowego można przeczytać tutaj

 

Przygotowała: 

Magdalena Gębczyńska
asystent imigracyjny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *