Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie podwyższenia opłat konsularnych

W dniu 2 kwietnia 2024 r.  na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych. Projekt przewiduje znaczne podwyższenie opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy D (wizy krajowej) z dotychczasowych 80  do 135 euro. 

Planowane podwyższenie opłat, zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia,  ma na celu usprawnienie postępowań wizowych poprzez zniechęcenie cudzoziemców, którzy uzyskanie wizy traktują jako szybki i prosty sposób na tanie przemieszczanie się po terytorium Unii Europejskiej w celach i na okres inny niż deklarowane lub chcących unikać przypisanej procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, jednak w taki sposób, by nie ograniczać dostępu dla cudzoziemców planujących wykorzystać wizę zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Zmiany te powiązane są z planowanymi zwyżkami dotyczącymi opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen z 80 do 90 euro podwyżka ta uwarunkowana jest zwiększającymi się kosztami administracji procesu wizowego w gronie państw Schengen.

Projekt rozporządzenia aktualnie został skierowany do uzgodnień. Wszystkie aktualizacje procesu legislacyjnego monitorujemy na bieżąco.  

 

Przygotowała: 

Magdalena Gębczyńska
asystent imigracyjny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *