Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów w dniu 2 kwietnia przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Ustawa o ochronie sygnalistów ma wdrożyć do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Cel ustawy o ochronie sygnalistów

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustawa o ochronie sygnalistów ma służyć ludziom ponoszącym ryzyko w imię troski o dobro wspólne. Ustawa ma na celu ochronę interesu wspólnego, dobrego imienia pracodawcy oraz ochronę współpracowników. 

Co istotne, ustawa ma chronić sygnalistów przed działaniami odwetowymi takimi jak pozbawienie źródła zarobkowania, mobbing, pozbawienie awansu, nagrody czy premii.

 

Najważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie sygnalistów

Ustawa ma objąć ochroną zarówno osoby pracujące w sektorze prywatnym jak i publicznym, bez względu na podstawę świadczenia pracy lub pełnienia służby.

W związku z dokonaniem zgłoszenia przez sygnalistę, nie będzie go można pociągnąć do odpowiedzialności. Należy mieć na uwadze, że aby uzyskać status sygnalisty konieczne będzie wykorzystanie odpowiedniego kanału zgłoszeń czy zachowanie zasad ujawnienia publicznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma być odpowiedzialny za udzielanie wsparcia sygnalistom oraz przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych dotyczących praw oraz wolności człowieka i obywatela.

 

Ustawa o ochronie sygnalistów – najnowsze zmiany

Najnowsze zmiany wprowadzone do projektu Ustawy obejmują m. in. usunięcie handlu ludźmi z zakresu przedmiotowego, czy ustalenie wysokość odszkodowania przysługującego sygnaliście, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, do minimum przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku (obecnie 7155,48 zł).

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *