Pakt Migracyjny zatwierdzony przez Radę UE

W dniu 14 maja 2024 r. Rada UE zatwierdziła Pakt Migracyjny, który składa się łącznie z 10 tekstów legislacyjnych. Pakt został przyjęty mimo sprzeciwu Polski, Węgier i Słowacji. Jak pisaliśmy wcześniej, stanowisko Polski wobec regulacji przewidzianych Paktem Migracyjnym nie uległo zmianie. Rząd Polski jest przeciwny obowiązkowej opłacie relokacyjnej, ponadto uważa, że w Pakcie została pominięta wyjątkowa sytuacja Polski związana z trwającą wojną w Ukrainie oraz działania na granicy Polsko – Białoruskiej. Co więcej zdaniem rządu zapisy paktu nie uwzględniają w odpowiedni sposób relacji między odpowiedzialnością i solidarnością. 

Pakt Migracyjny ma diametralnie zreformować europejską politykę migracyjną. Głównym celem paktu jest, aby osoby ubiegające się o “azyl” były traktowane jednakowo w całej Europie. 

Największe kontrowersje wokół Paktu Migracyjnego stanowi tzw. mechanizm dobrowolnej solidarności, który zakłada rozlokowanie co roku co najmniej 30 tys. osób lub alternatywne zapłacenie 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wzięcie udziału w operacjach na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. 

Większość regulacji ma obowiązywać dopiero od 2026 roku.

Jak widać nasz zespół trzyma rękę na pulsie. Więcej o samym Pakcie Migracyjnym można przeczytać tutaj

Przygotowała: 

Magdalena Gębczyńska
asystent imigracyjny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *