Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został wpisany projekt nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, mającym zastąpić dotychczasowe przepisy regulujące legalizację pracy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy. 

Plan wprowadzenia powyższej ustawy, stanowi podjęcie powtórnej próby uchwalenia ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców, ponieważ wprost w założeniach projektu wspomniano, że ma on na celu wprowadzenie w życie reformy Krajowego Planu Odbudowy nr A4.1 „Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy”. 

Planowana ustawa ma na celu przyspieszenie dotychczasowych procedur oraz uniemożliwienie patologicznym zachowaniom dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców. Zdecydowanie załatwienie spraw szybciej, z pominięciem biurokracji, walka z tzw. outsourcingiem pracowniczym, utrudnieniem fikcyjnego zatrudniania cudzoziemców w celu pozyskania dokumentów  jest niezaprzeczalnym plusem planowanych zmian. 

 

Przygotowała:

Magdalena Gębczyńska
asystent imigracyjny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *