Pakt o Migracji i Azylu – stanowisko Polski w sprawie aktów legislacyjnych

W trakcie posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2024 r. Polska zapowiedziała sprzeciw wobec niektórym aktom legislacyjnym wchodzącym w skład Paktu o Migracji i Azylu.

Opinia obecnego Rządu RP przewiduje, iż wynegocjowane w grudniu 2023 r, rozwiązania przewidziane w Pakcie o Migracji i Azylu są niewystarczające wobec państw bezpośrednio graniczącymi z Białorusią i Rosją, będące tym samym pod stałą i silną presją w związku z szlakiem migracyjnym przechodzącym przez te kraje. Jak zauważył Rząd RP, Rada Europejska wielokrotnie zwracała uwagę, na negatywne konsekwencje wynikające ze zjawiska instrumentalizacji migracji i potępiła instrumentalne traktowanie migrantów przez państwa trzecie do celów wyłącznie politycznych. 

Co więcej, zauważono, że polscy przedstawiciele uważają Pakt o Migracji i Azylu za niewystarczająco zrównoważony pod względem odpowiedzialności i solidarności, co potencjalnie może prowadzić do sporów między instytucjami UE a państwami członkowskimi w przyszłości. 

Więcej o powstaniu,  celach, założeniach i najnowszych informacjach dot. Paktu Migracyjnego, można przeczytać https://sawickiwspolnicy.pl/pakt-migracyjny/ 

 

Przygotowała: 

Magdalena Gębczyńska
asystent prawny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *