Zmiana progów minimalnych wynagrodzeń pracowników delegowanych do Polski

Od 20 listopada 2023 r. obowiązują nowe minimalne progi miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników delegowanych do Polski. Wynika to z publikacji Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poszczególnych województwach w 2022 r. 

Delegowanie pracowników – na czym polega?

Delegowanie polega na wysłaniu pracownika do wykonywania pracy za granicą. Pracownik delegowany utrzymuje stosunek pracy łączący go z pracodawcą delegującym przez cały okres delegowania. Jest to czasowa migracja zarobkowa, podczas której pracownik nie traci więzi ekonomicznej ze swoim krajem. 

Delegowanie pracowników do Polski – zasady 

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski przez cały okres delegowania ma obowiązek zapewnić pracownikowi delegowanemu warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż obowiązujące w Polsce w minimalnym zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Do tych warunków należy m.in. zapewnienie minimalnego wynagrodzenie za pracę.

Wynagrodzenie pracownika delegowanego obejmuje wszystkie elementy składowe wynagrodzenia, które są obowiązkowe dla pracownika na mocy krajowych przepisów ustawowych. Nie oznacza to, że kwota wynagrodzenia pracownika delegowanego będzie taka sama jak pracownika lokalnego, natomiast jego składniki oraz podstawy obliczenia muszą być takie same. 

Wynagrodzenie pracowników delegowanych do Polski – zmiana progów minimalnych

W związku z opublikowaniem Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 r. obowiązują nowe progi minimalne wynagrodzenia dla pracowników delegowanych do Polski. 

Wynagrodzenie pracowników delegowanych – województwo mazowieckie

W przypadku województwa mazowieckiego przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 7508,56 zł brutto. Aby uzyskać zezwolenie na pracę dla pracownika delegowanego do Polski, jego wynagrodzenie musi wynosić co najmniej 70% tej kwoty w dniu złożenia wniosku. Wobec powyższego nowy próg minimalny wynagrodzenia dla pracowników delegowanych do Polski stanowi kwota 5 255,99 zł brutto. 

Aby zachować zgodność delegowania z prawem, pracodawcy delegujący pracowników do Polski, powinni dostosować wysokość ich wynagrodzenia do aktualnych progów. Należy pamiętać, że zapewnienie wynagrodzenia nie niższego od minimalnych progów jest warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na pracę. Wniosek w tej sprawie nieuwzględniający zmian w przepisach będzie skutkował odmową udzielenia zezwolenia na pracę.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oferując profesjonalną pomoc prawną. Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

 

Przygotowała:

Anna Myszko
asystentka prawna

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *