Zawieszenie Programu Poland.Business Harbour przez MSZ: Co to oznacza dla Polskiej Przedsiębiorczości?

W dniu 26.01.2024 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej podjęło decyzję o wstrzymaniu udziału w programie Poland.Business Harbour. Program ten, który został uruchomiony w 2020 r., miał na celu wspieranie i promowanie polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez przyciągnięcie do Polski pracowników i firm z sektora IT z Białorusi, a następnie został rozszerzony na inne kraje, takie jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Armenia, Rosja i Azerbejdżan. Decyzja wstrzymaniu programu budzi wiele pytań i kontrowersji zarówno wśród przedsiębiorców, jak i ekspertów ds. polityki zagranicznej.

W jednym z naszych poprzednich wpisów informowaliśmy o zawieszeniu udziału Ministerstwa Spraw Zagranicznych w programie Poland.Business Harbour.


Głównym celem Poland. Business Harbour było zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych poprzez zapewnienie im dostępu do globalnych sieci biznesowych, wsparcie w promocji oraz ułatwienia w zakresie handlu zagranicznego. Program ten zdobył uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu i skutecznym działaniom. Wpływ na zawieszenie programu Poland.Business Harbour miał fakt, że wielu cudzoziemców, mimo uzyskania polskich wiz, nie przyjechało do kraju oraz nie wykorzystało wiz zgodnie z ich przeznaczeniem. Ta sytuacja spowodowała poważne zaniepokojenie władz, które podjęły decyzję o wstrzymaniu udziału Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w programie. Dodatkowo, incydenty związane z publikacją raportów medialnych oraz krytyką polityków opozycji i niezależnych ekspertów dotyczących wydajności programu oraz sposobu jego prowadzenia, również przyczyniły się do podjęcia tej decyzji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swoim oficjalnym oświadczeniu podkreśla, że wstrzymanie udziału w programie ma na celu przeprowadzenie szczegółowej analizy dotychczasowych działań oraz wprowadzenie niezbędnych reform w celu zapewnienia przejrzystości, skuteczności i zgodności z zasadami rządzenia oraz najlepszymi praktykami międzynarodowymi.


Decyzja ta została przyjęta z mieszanymi reakcjami. Zwolennicy programu podkreślają jego potencjał jako narzędzia wspierającego rozwój gospodarczy, podczas gdy krytycy wskazują na konieczność gruntownych zmian w jego strukturze i funkcjonowaniu.


Obecnie MSZ RP zapowiedziało przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji z interesariuszami, w tym z przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych oraz ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania. Ich celem będzie wypracowanie nowej strategii wsparcia dla przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych, która będzie oparta na zasadach przejrzystości, skuteczności oraz zgodności z wartościami demokratycznymi i zasadami rządzenia prawnego.


Wstrzymanie udziału MSZ RP w programie Poland. Business Harbour jest kolejnym przykładem na rosnące zainteresowanie kwestiami związanymi z transparentnością i odpowiedzialnością władz publicznych, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Oczekiwania społeczne oraz presja ze strony społeczności międzynarodowej stawiają przed polskimi instytucjami rządowymi wyzwanie wprowadzenia istotnych reform w celu zwiększenia zaufania obywateli oraz partnerów zagranicznych.

Jeśli masz plany związane z zatrudnieniem cudzoziemców lub relokacją do Polski w celu wykonywania pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.  

Przygotował: 

Maciej Leszczuk
prawnik

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *