Wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. nie zapłaci składek – uchwała SN

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od momentu rozpoczęcia do zakończenia działalności. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZUS stosując terminy „iluzoryczny wspólnik” i „niemal jedyny wspólnik”, nakładał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na wspólników w dwuosobowych spółkach z o.o. Decyzje ZUS oraz brak jednolitego orzecznictwa sądów przyczyniły się do niepewności wśród właścicieli spółek z o.o. przez wiele lat.

Sąd Najwyższy, w uchwale z 21 lutego 2024 r. (sygn. akt III UZP 8/23), wskazał, iż wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *