Czas spędzony w Rumunii i Bułgarii wliczany do całkowitego pobytu w Strefie Schengen

Strefa Schengen to obszar, gdzie swobodnie przemieszczają się osoby, bez wewnętrznych kontroli granicznych. Obejmuje 27 państw europejskich, w tym większość krajów UE oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein. Jej celem jest umożliwienie swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Zapoczątkowana w 1985 r. jako projekt pięciu państw UE, formalnie powstała w 1995 r. podpisaniem układu i konwencji z Schengen.

Rumunia i Bułgaria, dołączą do Strefy Schengen od 31 marca 2024 r. tylko w transporcie morskim i lotniczym. Od 1 kwietnia będą wydawać wizy Schengen typu C, umożliwiające pobyt do 90 dni w okresie 180 dni. Ich wejście do strefy Schengen oznaczać będzie konieczność uwzględnienia pobytu w tych państwach w ogólnym limicie dla krótkoterminowych wiz pobytowych.

W lipcu 2023 r. Parlament Europejski wezwał Radę do zatwierdzenia przystąpienia Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen. 30 grudnia 2023 r. kraje UE postanowiły zezwolić na zniesienie kontroli granicznych z Bułgarią i Rumunią na wewnętrznych unijnych granicach powietrznych i morskich od 31 marca 2024 roku. Decydujące jest skuteczne zarządzanie granicami zewnętrznymi i współpraca z innymi państwami członkowskimi w zapobieganiu przemytowi ludzi i nielegalnej imigracji. W marcu 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła projekty pilotażowe z tymi krajami w celu usprawnienia zarządzania granicami zewnętrznymi i wzmocnienia współpracy z krajami sąsiadującymi oraz szybkich procedur azylowych.

Debata w kwestii zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach lądowych Bułgarii i Rumunii to swoistego rodzaju zobowiązanie ukazujące, że Unia Europejska nadal traktuje sprawę przystąpienia tych państw do strefy Schengen jako priorytetową. Gotowość do zapewnienia niezbędnego wsparcia i pomocy w tym procesie jest wyraźna.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *