Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach – UPDATE

4 czerwca 2024 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął „Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach w trybie obiegowym oraz niektórych innych ustaw”. Komitet polecił rozpatrzenie projektu Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, po przedłożeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warto przypomnieć, iż projekt ustawy dotyczy w większości zmian ustawowych wymogów do uzyskania EU Blue Card, praw i obowiązków posiadaczy tego rodzaju zezwolenia, o czym więcej można przeczytać w naszej analizie przygotowanej we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Prace nad projektem ustawy powinny zostać zakończone w II kwartale 2024 roku. 

Jest to kolejny krok w procesie zmian w prawie imigracyjny, które mają na celu ułatwienie procedur związanych z pobytem i pracą obcokrajowców w Polsce. 

Projekt zakłada m.in. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez posiadaczy Niebieskiej Karty UE,  uproszczenie niektórych wymogów ubiegania się o ten rodzaj zezwolenia, większa elastyczność zmiany pracy i mobilność wysoko wykwalifikowanych specjalistów na terytorium Unii Europejskiej. Po pozytywnym rozpatrzeniu projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów ustawa zostanie przedstawiona w sejmowym głosowaniu. 

 

Przygotowały: 

Magdalena Gębczyńska
asystent imigracyjny

 

Liudmyla Bartkiv
starszy doradca imigracyjny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *