Od 1 października biegną terminy przedawnienia w sprawach o przestępstwa i przestępwstwa skarbowe

Od 1 października tego roku przestał obowiązywać przepis art. 15zzr (1) ustawy antycovidowej o zawieszeniu biegu terminu, przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii.

Przepis ten wstrzymywał przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Zgodnie z ogólnymi zasadami, karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

1) 5 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;

2) 10 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Od 1 października biegną terminy przedawnienia w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Jeśli termin nie rozpoczął biegu przed wstrzymaniem, zaczyna go od tego dnia. Jeśli został zawieszony, kontynuuje bieg.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *