Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy Polski z Białorusią i Rosją

Granica Polski z Białorusią i Rosją obecnie jest miejscem znacznych ograniczeń w ruchu granicznym. Jednym z najnowszych postanowień jest zakaz wjazdu na terytorium Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji, wprowadzony od 17 września bieżącego roku. Istotne jest to, że zakaz ten ma zastosowanie zarówno do obywateli Polski, jak i cudzoziemców, niezależnie od obywatelstwa. Warto zrozumieć, że kierujący pojazdem będący obywatelami Polski również nie mają możliwości przekroczenia granicy za pomocą takiego pojazdu.

Oprócz tego, wciąż obowiązuje zakaz wjazdu osób do Polski z Białorusi i Rosji. Na szczęście istnieją pewne wyjątki od wprowadzonych restrykcji. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, a także osoby posiadające Kartę Polaka nadal mają prawo do wjazdu. Podobne uprawnienia przysługują cudzoziemcom posiadającym prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce oraz zezwolenie na pracę na jej terytorium.

Jednakże warto pamiętać, że mimo obecnych wyjątków, ryzyko całkowitego zamknięcia granic z Białorusią i Rosją nadal istnieje. Dlatego też, zalecamy śledzenie bieżących informacji oraz elastyczne planowanie podróży, zawsze z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji na granicy. Bezpieczeństwo podróży powinno pozostać naszym priorytetem.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *