Ochrona danych osobowych – od dzisiaj można zastrzec numer PESEL

Jak zastrzec numer PESEL?

Od dzisiaj każdy obywatel może zastrzec swój numeru PESEL za pomocą strony obywatel.gov.pl, gdzie do uwierzytelnienia wystarczy e-Dowód lub Profil Zaufany.

Osoby, nieposiadające dostępu do internetu lub Profilu Zaufanego, mogą stawić się osobiście w urzędzie gminy, gdzie po zweryfikowaniu tożsamości mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru zastrzeżenia numeru PESEL lub jego cofnięcie.

Osoby, które nie mogą osobiście zastrzec numeru PESEL ze względu na m.in. niepełnosprawność, chorobę, przeszkody, brak zdolności do czynności prawnych albo posiadanie ograniczonej zdolności do czynności prawnych, mogą to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika, opiekuna prawnego lub kuratora.

Od połowy grudnia w aplikacji mObywatel będzie dostępna usługa „Zastrzeż PESEL”, która umożliwi użytkownikom zastrzeganie numeru PESEL. Co istotne, będziemy mieli możliwość cofnięcia zastrzeżenia w dowolnym momencie.

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, ma na celu ograniczenie oszustw finansowych, takich jak wyłudzanie środków finansowych poprzez zaciąganie np. kredytu na inną osobę czy podejmowanie innych zobowiązań bez jej wiedzy i zgody.

Minister ds. informatyzacji rozpoczął dzisiaj prowadzenie rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, gdzie będą gromadzone dane dotyczące wszystkich pełnoletnich obywateli polskich oraz cudzoziemców. To inicjatywa, która zwiększy bezpieczeństwo naszych danych osobowych i pomoże w ochronie naszej tożsamości.

Obowiązki banków i notariuszy od 1 czerwca 2024 r.

Od 1 czerwca 2024 r. banki, instytucje kredytowe oraz notariusze będą zobowiązani do sprawdzania w rejestrze, czy numer PESEL danej osoby został zastrzeżony przed zawarciem umowy lub podjęciem określonych czynności.

Nowa ustawa stanowi, że obywatele nie będą ponosili odpowiedzialności za zobowiązania, które zostały zaciągnięte bez ich wiedzy pomimo zastrzeżenia numeru PESEL (z wyjątkiem, gdy umowa została zawarta online, a pożyczkobiorca został uwierzytelniony z wykorzystaniem indywidualnych danych uwierzytelniających).
 
Podsumowanie

Umożliwienie obywatelom zastrzeżenia numeru PESEL to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa finansowego i ochrony przed nieautoryzowanym wykorzystaniem tożsamości. Choć system osiągnie pełną funkcjonalność w czerwcu 2024 roku, już teraz warto rozważyć tę opcję, aby zabezpieczyć swoją tożsamość.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *