Utrata statusu studenta, a składki na ubezpieczenie – stanowisko ZUS

Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. Opcjonalnie mogą również podlegać, na wniosek, ubezpieczeniu chorobowemu.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opiera się na przychodach z umowy zlecenia. Natomiast do obliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych. Podstawę wymiaru składek ustala się osobno dla każdego miesiąca pracy.

Zleceniobiorcy, którzy są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami i nie ukończyli 26 roku życia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wątpliwość u pracodawców budzi zagadnienie momentu naliczania składek w przypadku utraty statusu ucznia lub studenta.

Do powyższego zagadnienia odniósł się ZUS (WPI/200000/43/890/2023) wydając interpretację , wskazującą, że podstawą do naliczenia składek jest data faktycznej wypłaty wynagrodzenia, a nie data wykonywania pracy.

Z interpretacji ZUS wynika, że jeżeli wypłata wynagrodzenia ma miejsce po utracie statusu studenta przez zleceniobiorcę, od wynagrodzenia należy naliczyć składki ZUS, mimo, że świadczenie należne jest za okres, w którym zleceniobiorca posiadał status studenta.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *