Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach, a świadectwo pracy

Świadectwo pracy – co musi zawierać?

Świadectwo pracy jest dokumentem, do którego wydania zobowiązany jest pracodawca w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy w świadectwie pracy należy podać informacje takie jak:

  • okres i rodzaj wykonywanej pracy;
  • zajmowane stanowiska;
  • tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy;
  • inne informacje niezbędne do uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

 

Świadectwo pracy – dodatkowe informacje

W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę przez komornika, taka informacja również zamieszczona jest w świadectwie pracy.

Pracownik może także wnieść o wskazanie w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

 

Świadectwo pracy – praca w szczególnych warunkach

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 12 października 2023 r., pracodawca nie ma obowiązku podania w świadectwie pracy informacji o wykonywaniu przez pracownika pracy w szczególnych warunkach wykonywanej po 31 grudnia 2008 r.

 

Powyższe stanowisko uzasadnione jest tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje już takimi informacjami. Potrącając składki, ZUS pobiera wszystkie niezbędne dane ubezpieczonych i płatników, które gromadzi na utworzonych kontach indywidualnych. Tym samym informacja o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach jest już zarejestrowana w bazie organu rentowego i nie ma potrzeby powtarzania tych danych w świadectwie pracy. 

Wskazanie w świadectwie pracy informacji o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach nie będzie błędem, należy jednak zauważyć, że taka informacja nie wystarczy sama w sobie do ubiegania się o świadczenia pieniężne przysługujące osobom, które wykonywały taką pracę. Dane o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach zawsze podlegają weryfikacji przez ZUS pod kątem wpłacania składek na fundusze emerytalne. Może mieć zatem miejsce sytuacja, w której, mimo stosownych wpisów w świadectwie, pracownik nie otrzyma świadczenia. 

 

W takiej sytuacji pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Przed sądem świadectwo pracy zawierające wzmiankę o pracy w szczególnych warunkach nie będzie niepodważalnym dowodem większe znaczenie będzie miała informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Warto dodać, że w razie zakończenia procesu wydaniem korzystnego dla pracownika wyroku, pracodawca może zostać zobowiązany do wstecznego uzupełnienia dokumentacji i opłacenia stosownych składek.

Przedmiotem zmartwień pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach będzie pilnowanie pracodawcy nie tyle pod kątem zamieszczenia stosownych informacji w świadectwie pracy, ale, czy takie informacje były przez pracodawcę regularnie przekazywane do ZUS.

 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oferując profesjonalną pomoc prawną. Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

 

Przygotowała:

Anna Myszko
asystentka prawna

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *