Emerytury i renty – niższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

W ostatnich latach tematyka emerytur i rent stała się jednym z kluczowych zagadnień dotyczących polskiego systemu społecznego.

Od września do listopada 2023 roku obowiązują niższe limity przychodów, które mogą wpłynąć na wysokość emerytury lub renty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stanowi kluczowy punkt odniesienia. Oto, co warto wiedzieć:

Osoby otrzymujące emeryturę lub rentę, których przychody przekroczą 4904,10 zł brutto miesięcznie, mogą się spodziewać zmniejszenia wysokości tych świadczeń. To ważne, aby monitorować swoje zarobki i być świadomym tego limitu.

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy miesięczny dochód brutto przekracza 9107,50 zł. W takim przypadku, ZUS ma prawo zawiesić prawo do emerytury lub renty.

Te zmiany mają wpływ na tysiące osób, które kontynuują pracę mimo pobierania emerytury lub renty.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) zmniejszenie lub zawieszenie prawa do emerytury nie ma zastosowania. Wyłączeniu podlegają także osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, jak i renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *