Zmniejszenie lub zawieszenie prawa do emerytury lub renty- niższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Zmniejszenie lub zawieszenie prawa do emerytury lub renty – niższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Emerytura lub renta może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku pracy zarobkowej świadczeniobiorcy. Zgodnie z przepisami wysokość emerytury i renty może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu jeżeli świadczeniobiorca, który przeszedł na tzw. “wcześniejszą emeryturę” osiąga przychód powyżej określonej wysokości. 

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić m. in. emeryturę, emeryturę pomostową, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy rentę rodzinną.

 

Kiedy ZUS zmniejszy a kiedy zawiesi emeryturę lub rentę?

Emerytura lub renta ulegnie zmniejszeniu w przypadku przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Natomiast prawo do emerytury lub renty zostanie zawieszone w przypadku przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Pod uwagę brane są przychody, które podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne tj. m. in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy agencyjnej.

 

Wrzesień 2023 – niższe limity 

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wynosiło 7005,76 zł (w pierwszym kwartale 2023 r. było to 7124,26 zł).

W związku z powyższym od września do listopada 2023 r. limity dla dorabiających emerytów i rencistów będą niższe. 

Emeryturę i rentę obniżą przychody powyżej kwoty 4904,10 zł brutto miesięcznie.

Natomiast przychody ponad 9107,50 zł brutto miesięcznie skutkować będą zawieszeniem prawa do emerytury lub renty.

 

Wyjątki – kiedy ZUS nie zawiesi lub nie zmniejszy emerytury lub renty?

Należy pamiętać, że w przypadku emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (tj. 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) zmniejszenie lub zawieszenie prawa do emerytury nie ma zastosowania. Wyłączeniu podlegają także osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, jak i renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z problematyką prawa pracy lub ubezpieczeń zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oferując profesjonalną pomoc prawną. Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

 

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *