Dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE – zapowiedź zmian w płacy minimalnej

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała zmiany w płacy minimalnej w Polsce, aby wdrożyć dyrektywę UE dotyczącą adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Planowana zmiana polega na uwzględnieniu tylko płacy zasadniczej, tj. bez premii i dodatków. Obecnie do płacy minimalnej nie są wliczane: nagroda jubileuszowa, odprawa przy przejściu na emeryturę lub rentę, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę nocną, za staż pracy oraz za szczególne warunki pracy.

Jeśli zapowiedź ministry weszłaby w życie, to do płacy minimalnej nie byłyby wliczane różnego rodzaju premie, nagrody roczne oraz bonusy/dodatki, które obecnie są częścią pensji minimalnej. Ta przewidywana zmiana spotyka się zarówno z poparciem, jak i krytyką. Pracodawcy argumentują, że skoncentrowanie się jedynie na płacowej funkcji pensji pomija istotną funkcję motywacyjną. Obawiają się również, że taka zmiana może prowadzić do spłaszczenia pensji poprzez zbyt szybki przyrost minimalnego wynagrodzenia w porównaniu do wyższych wynagrodzeń.

Ministra zapowiedziała również, że nowe przepisy określą, jaki procent średniego wynagrodzenia ma stanowić płaca minimalna (tego typu kryteria płacy minimalnej przewiduje wspomniana dyrektywa UE). Wszystko wskazuje więc na to, że najniższe wynagrodzenie w Polsce będzie wynosić co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 60% mediany wynagrodzeń. Po ostatnich znaczących podwyżkach minimalnej pensji, Polska praktycznie już spełnia ten wymóg.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *