Dodatkowe dni wolne na opiekę nad dziećmi? – stanowisko NRA

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pracownik sam decyduje, kiedy skorzystać z tego uprawnienia, składając odpowiedni wniosek. Jeśli pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie jest proporcjonalne do jego czasu pracy. Istotne jest faktyczne wychowywanie dziecka, a nie formalna więź prawna. Jednakże, zasada ta budzi wątpliwość Naczelnej Rady Adwokackiej co do zgodności z zasadą równości wobec prawa wskazaną w art. 32 Konstytucji.
Naczelna Rada Adwokacka skierowała wniosek do Rzeczniczki Praw Dziecka o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę art. 188 Kodeksu pracy, wskazując, że długość zwolnienia od pracy na czas opieki powinna być dostosowana do liczby dzieci w rodzinie, przyznając co najmniej jeden lub dwa dni opieki na każde dziecko.

Rzeczniczka Praw Dziecka również poddaje w wątpliwość obecne regulacje prawne, zauważając, że prawo do zwolnienia jest przypisane do rodzica, a nie do dziecka i wskazuje na planowane zmiany w przepisach.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *