Zwolnienia grupowe, zawiadomienie urzędu i wyrok TSUE dotyczący procedur zwolnień grupowych

W ramach przepisów dotyczących zwolnień grupowych, pracodawcy zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, rozwiązują umowy o pracę ze względów niezwiązanych z pracownikami. Te zwolnienia mogą nastąpić poprzez wypowiedzenie lub porozumienie stron. Termin „zwolnienia grupowe” odnosi się do przypadków, gdy w ciągu 30 dni następuje zwolnienie przynajmniej:

  • 10 pracowników, jeśli pracodawca zatrudnia poniżej 100 pracowników;
  • 10% pracowników, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników;
  • 30 pracowników, jeśli pracodawca zatrudnia 300 lub więcej pracowników.

Przepisy narzucają dodatkowe obowiązki pracodawcy w przypadku zwolnień grupowych, takie jak konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi. W przypadku braku takich organizacji, konieczne jest skonsultowanie się z przedstawicielami pracowników. Pracodawca musi również powiadomić pisemnie zakładowe organizacje związkowe lub przedstawicieli pracowników o przyczynach zwolnień, grupach zawodowych objętych zwolnieniami, proponowanych kryteriach doboru pracowników i innych kluczowych informacjach.

Nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-134/22 dotyczy zawiadomienia urzędu o zamiarze zwolnienia grupowego Trybunał stwierdził, że przekazanie informacji o zamiarze zwolnienia organowi nie stanowi ochrony indywidualnej pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, a jest to raczej obowiązek informacyjny, nie wpływając na ważność samych zwolnień.

Jeśli masz wątpliwości związane z procedurami zwolnień grupowych, obowiązkami pracodawcy czy kwestiami prawa pracy, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Prawniczą. Nasz wykwalifikowany zespół prawników pomoże udzielić odpowiedzi na twoje pytania i zapewni profesjonalne wsparcie prawne.

 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *