Zmiany w procedurach wizowych – zapowiedź Ministra Spraw Zagranicznych

Rozpoczęto rozmowy w aspekcie usprawnienia procesów migracji do Polski, w tym zarobkowych oraz przeciwdziałania nadużyciom w uzyskiwaniu dokumentów pobytowych (np. wizy studenckie, wizy pracownicze). W związku z wykrytymi problemami, podjęto decyzję o utworzeniu specjalnego komitetu eksperckiego pod nadzorem MSZ, mającego przygotować nową strategię migracyjną. Celem jest eliminacja zjawiska migracji cudzoziemców do Polski, których faktyczny cel pobytu różni się od deklarowanego w procedurach administracyjnych.

W ocenie Głównego Inspektora Pracy, równolegle z kontrolami organów nadzoru nad warunkami pracy, powinny zostać wprowadzone akcje zapobiegawcze, w tym kampanie informacyjne ujawniające potencjalne gigantyczne koszty, którymi mogą zostać obarczone podmioty w związku z powierzaniem pracy cudzoziemcom z naruszeniem przepisów o legalności zatrudnienia.

Główny Inspektor Pracy zaleca wprowadzenie działań zapobiegawczych, takich jak kampanie informacyjne, obok kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy, aby ujawnić ogromne koszty, którymi mogą zostać obarczone podmioty w związku z powierzaniem pracy cudzoziemcom z naruszeniem przepisów o legalności zatrudnienia.

Minister Spraw Zagranicznych zapowiedział także zmiany w procedurach wizowych na 2024 rok, obejmujące podwyższenie opłat za rozpatrzenie wniosków wizowych, usprawnienie systemu rezerwacji spotkań w konsulatach oraz modyfikacje w programie Poland. Business Harbour.

Czy zapowiedziane zmiany będą miały wpływ na rozwiązanie obecnych problemów w polityce migracyjnej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w 2024 roku, wraz z wejściem w życie nowych przepisów.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *