Zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku

W dniu 13 czerwca 2024 roku Rada Ministrów podjęła decyzję dotyczącą wysokości płacy minimalnej w 2025 roku. Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie brutto ma wynosić 4626 zł, co stanowi wzrost o 326 zł w porównaniu ze stawką obowiązującą od 1 lipca 2024 roku. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 30,20 zł.

Decyzja rządu została przekazana Radzie Dialogu Społecznego, która ma przedstawić swoją opinię do 15 lipca. W przypadku braku porozumienia, rząd samodzielnie ustali ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia do 15 września. Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów. 

Podstawą prawną ustalania minimalnego wynagrodzenia jest ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). Proces ten jest również regulowany przez przepisy o Radzie Dialogu Społecznego, która zapewnia konsultacje społeczne między rządem, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że wzrost płacy minimalnej jest odpowiedzią na rosnącą inflację oraz poprawiająca się sytuację na rynku pracy. Jak wskazano w komunikacie rządu, na koniec kwietnia 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 791,1 tys. bezrobotnych, czyli o 3 proc. mniej niż w kwietniu 2023 roku. Stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. i była niższa o 0,2 p.p.

Wprowadzenie wyższej płacy minimalnej wpłynie na zwiększenie kosztów pracodawców, co może mieć swoje konsekwencje w zakresie zatrudnienia oraz cen produktów. Jednakże, dla pracowników oznacza to lepszą ochronę przed inflacją i poprawę warunków życia. 

Warto również zaznaczyć, że często pomijanym aspektem w debacie o płacy minimalnej jest rosnąca liczba dłużników unikających egzekucji. Ich zobowiązania nie są realizowane mimo wzrostu wynagrodzeń, gdyż minimalne wynagrodzenie jest wolne od potrąceń za długi inne niż alimentacyjne. Rząd powinien zatem rozważyć zmiany, który mogłyby również skuteczniej chronić wierzycieli. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących kwestii zatrudnienia pracowników zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników i doradców z chęcią podzieli się wiedzą oraz pomoże rozwiązać wszelkie problemy.

 

Przygotowała:

Oleksandra Karpenko
Prawnik imigracyjny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *