Nowe kody zawodów mają usprawnić pracę urzędów pracy

16 maja 2024 r. do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zmienia rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 

Zgodnie z uzasadnieniem, w wyniku planowanych zmian Klasyfikacja zawodów i specjalności będzie rzeczywiście odzwierciedlać obecną sytuację na rynku pracy, przez co stanie się bardziej przydatnym narzędziem dla służb zatrudnienia, sektora edukacji oraz służb statystyki publicznej. Zaproponowane zmiany mają umożliwić zachowanie ciągłości i spójności danych statystycznych zbieranych w oparciu o KZiS.

Proponowane zmiany mają także usprawnić pracę urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy, w szczególności w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Po konsultacji z Ministerstwem Cyfryzacji, w projekcie rozporządzenia planuje się zmienić zmianę grupy elementarnej: „2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych” na: „Specjaliści do spraw oprogramowania” oraz pozycji: „251290 Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych” na: „Pozostali specjaliści do spraw oprogramowania”.

 

Przygotowała: 

Magdalena Gębczyńska
asystent imigracyjny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *