Windykacja

Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy oferuje kompleksowe usługi odzyskiwania zaległych należności dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Doradzamy naszym Klientom na wszystkich etapach odzyskiwania należności – zarówno w pierwszych negocjacjach polubownych, jak i również w późniejszym postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Cechuje nas nowoczesność, elastyczność, kreatywność oraz konsekwentność w związku z prowadzonymi przez nasz zespół działaniami.

Prowadząc działalność gospodarczą, nie sposób uchronić się od nierzetelnych kontrahentów, którzy będą zwlekali z opłaceniem należności, dlatego warto już na etapie planowania pierwszych transakcji zapoznać się z pojęciem windykacji. Szukając informacji na ten temat, często można natrafić na mylne skojarzenie pojęcia windykacji z egzekucją komorniczą – są to dwa zupełnie różne zagadnienia, mimo że ich cel jest jednakowy – odzyskanie zaległych płatności od dłużnika.

Egzekucja komornicza jest tak zwaną ostatecznością w postępowaniu o odzyskanie wierzytelności. Dochodzi do niej w sytuacji, gdy pomimo wcześniej wydanego przez sąd orzeczenia, dłużnik nie ureguluje ciążących na nim zobowiązań finansowych. Egzekucja prowadzona jest przez komornika. Działa on na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, jak również tytułu wykonawczego, który wydaje sąd. Zatem każdą egzekucję komorniczą musi poprzedzać sprawa sądowa.

 

Czym jest windykacja?

Windykacja jest procesem odzyskiwania własności (przeważnie są to pieniądze) za pomocą określonych przez przepisy środków prawnych. Czynności formalne pomagają osobom fizycznym lub przedsiębiorcom mającym podstawę do dochodzenia swoich własności (wierzycielom) odzyskać je od dłużnika. Postępując w sposób określony w aktach prawnych, możemy mówić o legalnej windykacji mającej na celu zmotywowanie dłużnej nam osoby lub instytucji do zwrotu środków. Proces ten zaczyna się już wówczas, gdy upłynął czas zwrotu należności (na przykład określony w umowie termin zapłaty faktury), a dłużnik nie zrealizował płatności.

Ze względu na sposoby i środki odzyskiwania własności, wyróżnia się dwa rodzaje windykacji – miękką oraz twardą. Windykacja miękka to łagodna forma odzyskiwania należności. To nic innego, jak przypominanie, ponaglanie oraz nawoływanie pismami, mailami, smsami czy też drogą telefoniczną do uiszczenia należności. Innym stosowanym sposobem jest przekazanie informacji o zaleganiu z zapłatą do rejestru dłużników prowadzonego przez Biura Informacji Gospodarczej, tj. BIG InforMonitor, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (KRD).

Natomiast windykacja twarda jest tak zwaną ostrą formą egzekwowania i odzyskiwania długów. Innymi słowy, to przymuszenie dłużnika do jak najszybszej spłaty należności finansowych. Stosuje się ją wówczas, gdy wszelkie wcześniejsze, łagodne formy i próby odzyskania zaległych środków nie przyniosły oczekiwanego efektu.

windykacja

Windykacja twarda obejmuje szereg sankcji prawnych, jakie można nałożyć na dłużnika. To środki przymusu, które mogą pociągnąć dłużnika do dodatkowej odpowiedzialności finansowej, zwłaszcza w przypadku postępowania sądowego. Warto wiedzieć, że windykacja twarda dopuszcza przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, wszczęcie postępowania sądowego czy egzekucyjnego. Ponadto publikację informacji o długach na stronach giełd wierzytelności czy zgłoszenie dłużnika do branżowych informatorów, jak również wpisanie go do dokumentów rejestrowych w branży bankowej i rejestru dłużników.

Windykację dzieli się również ze względu na kraj pochodzenia osoby, która zalega ze spłatą (lub miejsca działalności zadłużonego przedsiębiorstwa) – windykacja krajowa oraz zagraniczna.

 

Obsługa w zakresie windykacji – skorzystaj z usług warszawskiej kancelarii

Kancelaria Sawicki i Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi związane z prawnym i legalnym odzyskiwaniem swojej należności od nieuczciwych kontrahentów.

Świadczymy takie usługi, jak: sprawdzanie stanu majątkowego zadłużonej osoby lub instytucji oraz sprawdzenie dodatkowych informacji o kontrahencie, prowadzimy profesjonalne negocjacje, wspieramy procesy upublicznienia długu, a także wspomagamy wprowadzenie go na giełdę wierzytelności i wpisu do rejestru długów. Oferujemy naszym Klientom monitoring należności, windykację polubowną oraz sądową, a także wszelkie inne działania mające na celu wspomóc postępowanie egzekucji komorniczej.

Działania naszej kancelarii polegają na:

  • windykacji należności oraz udziale w negocjacjach dotyczących zarówno samej spłaty, jak i możliwej restrukturyzacji zadłużenia,
  • zastępstwie procesowym we wszelkich postępowaniach sądowych – cywilnych oraz gospodarczych (w tym także przed Sądem Najwyższym), a także w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych.

Wykwalifikowany zespół naszej kancelarii pomoże odzyskać należności z tytułu umów zawartych ustnie i pisemnie, umów pożyczek, najmu oraz umów kredytowych, opóźnień w zapłacie faktur, niewykonania umów, zaliczek oraz kar umownych. Wszystkie działania prowadzone przez naszą kancelarię są zgodne z prawem i na bieżąco konsultowane z Klientem, by miał świadomość zakresu naszych działań oraz osiągniętego postępu i efektów.

Reprezentujemy Klienta na każdym etapie procesu windykacji.

 

Profesjonalizm i doświadczenie prawników kancelarii

W zakresie windykacji cechuje nas doświadczenie i rzetelność, a także efektywność działań. Naszym priorytetem jest jak najszybsze i najprostsze osiągnięcie zamierzonego celu wyznaczonego przez Klienta. Pomagamy w interpretacji i prawidłowym zastosowaniu przepisów. Od lat robimy wszystko, co w naszej mocy, by uchronić Klientów przed niejasnymi przepisami, nierzetelnymi i nieuczciwymi kontrahentami, a także przed zawiłością niektórych procesów sądowych.

Zależy nam na tym, by Klient zarządzający przedsiębiorstwem mógł bez przeszkód prowadzić swoją działalność, podczas gdy my zajmiemy się jego problemami i jak najszybciej je rozwiążemy. Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych i kompleksowych usług Kancelarii Sawicki i Wspólnicy. Zapraszamy również do skorzystania z konsultacji online prowadzonych przez naszych prawników.

 

Monitoring płatności

Monitorowanie wszelkich płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej odgrywa szczególną rolę – jest to bardzo istotny proces, bowiem dzięki otrzymywaniu w terminie płatności przedsiębiorca może prawidłowo zarządzać swoim kapitałem umożliwiając tym samym podjęcie dalszych działań biznesowych. Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie oferuje szeroki pakiet usług związanych z monitorowaniem płatności – nasze wieloletnie doświadczenie oraz zespół składający się z wyspecjalizowanych w danym obszarze działań prawników, gwarantują kompleksowe usługi, zapewniając tym samym najwyższą ich jakość i satysfakcję Klienta.

Działania naszej kancelarii w Warszawie obejmują przede wszystkim:

  • przedstawianie najkorzystniejszych rozwiązań dla naszych Klientów, które jednocześnie gwarantują szybki termin rozstrzygnięcia sporów podczas dochodzenia ich roszczeń,
  • reprezentowanie Klientów przed organami sądowymi oraz pozostałymi jednostkami państwowymi w związku z dochodzeniem ich praw w trybie postępowania administracyjnego oraz sądowego,
  • prowadzenie działań na kilku płaszczyznach, które zapewniają najwyższą skuteczność podczas dochodzenia praw Klientów.

Monitorując terminowość otrzymywanych wpłat oraz reagując odpowiednio wcześnie, zmniejsza się ryzyko związane z powstaniem zaległości po stronie dłużników Klienta. W efekcie tego przedsiębiorca zyskuje zabezpieczenie związane ze spłatą określonej ilości środków w terminie.

Działalność naszej kancelarii sprawia, że zdecydowały się zaufać nam już setki klientów, które skutecznie odzyskały należności. Wierzymy, że doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra spełni wszelkie oczekiwania naszych Klientów, gwarantując przy tym najwyższą jakość obsługi i satysfakcji.

 

Skuteczna pomoc Klientom kancelarii prawnej w Warszawie – postaw na polecaną kancelarię z Warszawy

Dodatkowym atutem, który wynika ze współpracy z Kancelarią Sawicki i Wspólnicy w Warszawie jest wysoka skuteczność oraz jakość prowadzonych działań. W zależności od wymagań naszych Klientów, stosujemy wszelkie dostępne formy kontaktu z kontrahentem, wykorzystując między innymi kontakt telefoniczny, mailowy, sporządzanie i wysyłanie odpowiednich pism oraz wezwań. Tego typu działania mają charakter prewencyjny, kontrolny oraz zapobiegawczy. Korzystanie z proponowanych rozwiązań niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści, do których zalicza się między innymi:

  • zabezpieczenie wykonywanych transakcji w przyszłości,
  • budowanie pozytywnych relacji z kontrahentami Klienta,
  • wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, które pomogą w przyszłości uniknąć sytuacji związanych z powstaniem zaległości,
  • utrzymywanie ustalonych założeń budżetowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, w której profesjonalny zespół prawników i specjalistów zaoferuje usługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prowadzimy także konsultacje online.

W czym się specjalizujemy?

Prawo migracyjne

Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej w obrębie prawa migracyjnego dla przedsiębiorców.
więcej

Nowe technologie i ochrona danych

Kompleksowe usługi prawne z dziedziny wdrażania oraz stosowania nowych technologii.
więcej

Spory sądowe

Usługi pomocy prawnej i doradztwa w szeroko pojętych sporach sądowych.
więcej

Prawo pracy / HR

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
więcej

Własność przemysłowa

Ochrona prawna wszelkich aspektów związanych z własnością przemysłową.
więcej

Prawo karne

Profesjonalna obsługa prawna z obszaru prawa karnego, na każdym etapie postępowania.
więcej

Obsługa spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych na wszystkich etapach działalności.
więcej

Windykacja

Kompleksowe usługi odzyskiwania zaległych należności dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.
więcej

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt