Nowe technologie i ochrona danych

Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie oferuje szereg usług prawnych z dziedziny wdrażania oraz stosowania nowych technologii.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oferujemy kompleksowe wsparcie prawne, dostosowane do najnowszych rozwiązań na rynku nowych technologii. To, co wyróżnia naszą kancelarię w Warszawie, to indywidualne podejście do potrzeb Klientów oraz doświadczony zespół prawników, który nieustannie rozwija swoją wiedzę, dzięki czemu nasi Klienci mogą liczyć na fachowe i w pełni rzetelne wsparcie.

Sektor nowych technologii oraz branża IT są jednymi z najprężniej rozwijających się kategorii biznesowych, w których liczy się kreatywność oraz znajomość zmieniających się trendów. Dokładamy wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom Klientów.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

  • przystosowanie przedsiębiorstw pod względem prawnym do warunków formalnych prowadzenia działalności gospodarczej w danym segmencie nowych technologii,
  • sporządzanie umów oraz innych dokumentów prawnych, które dotyczą poszczególnych sektorów związanych z nowymi technologiami, w tym także opiniowanie projektów dokumentów,
  • pomoc prawną przy wdrażaniu działań obejmujących nowe segmenty działalności w obszarze nowych technologii oraz branży IT,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawnego zabezpieczenia interesów naszych klientów w obszarach nowych technologii,
  • doradztwo związane z wdrażaniem nowych projektów z branży IT oraz nowych technologii (np. aplikacji mobilnych),
  • wsparcie podczas negocjacji prawnych,
  • reprezentacja Klientów w toku postępowań sądowych i administracyjnych w sprawach z obszaru nowych technologii,
  • doradztwo w obszarze usług e-commerce, czyli pomoc prawna w zakresie ochrony praw konsumenta oraz wdrażanie regulaminów stron internetowych.

Dobro Klientów jest naszym priorytetem, dlatego oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra prawników zapewnia, że proponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno dla nowopowstających firm, jak również dla pozostałych podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku. Oferujemy doradztwo biegle posługując się językami obcymi, zapewniając tym samym komfort i swobodę działania dla naszych Klientów.

Doświadczenie oraz skrupulatność w dążeniu do celu sprawiło, że zaufało nam już wielu przedsiębiorców. Wierzymy, że profesjonalne podejście oraz zrozumienie potrzeb naszych Klientów jest drogą do wspólnego sukcesu. Oferujemy pełne zaangażowanie oraz kompleksowe wsparcie podczas prowadzonych przez nas działań.

nowe technologie i ochrona danych

Zespół prawników Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie oferuje usługi kompleksowej obsługi prawnej z zakresu prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Wsparcie branży innowacyjnej to ciągłe wyzwania niejednokrotnie wykraczające poza standardowe, przyjęte ramy obsługi prawnej. W kancelarii uważamy, że dogłębne zrozumienie biznesu Klienta pozwala na zaoferowanie usług w pełni odpowiadających jego potrzebom. Dokładamy starań, aby oferowane przez nas wsparcie zapewniało komfort i bezpieczeństwo naszym Klientom oraz umożliwiało im w pełni realizację ich celów biznesowych. Nasi prawnicy na bieżąco śledzą rozwój innowacji w segmencie new tech. Oferujemy nie tylko naszą wiedzę i doświadczenie, ale również pasję dla nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.

Zespół doświadczonych prawników i ekspertów kancelarii świadczy usługi prawne obejmujące:

 

Zamówienia publiczne w sektorze IT

Świadczymy usługi zarówno na rzecz wykonawców, jak i zamawiających. Pomagamy zamawiającym przygotowywać i realizować przedsięwzięcia związane z wdrożeniem systemów informatycznych, zarówno na etapie projektowania zamówienia, jak również w toku postępowania. Wspieramy wykonawców w procedurze pozyskiwania zamówień. Przygotowujemy niezbędne dokumenty i identyfikujemy obszary największego ryzyka, aby odpowiednio zabezpieczyć interes naszych Klientów. Zakres usług kancelarii obejmuje również wsparcie w procedurze odwoławczej, włącznie z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również bieżące doradztwo prawne na etapie realizacji projektu.
Świadczymy kompleksowe usługi związane z zamówieniami publicznymi w sektorze IT – zachęcamy do skorzystania z kompleksowych usług naszej kancelarii w Warszawie.

 

Umowy IT

Prawnicy kancelarii wspierają przedsiębiorców tworzących i wdrażających oprogramowanie, jak również firmy, które wprowadzają w swoich strukturach rozwiązania informatyczne. Sporządzamy i weryfikujemy umowy z zakresu projektów IT zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Analizujemy i doradzamy w kwestiach prawnych dotyczących usług IT, zapewniając zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa i wytycznymi odpowiednich organów nadzoru.

Dla naszych Klientów opracowujemy i negocjujemy umowy wdrożeniowe, utrzymania, rozwoju, a także umowy z zakresu pozyskiwania praw do danych rozwiązań. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy zidentyfikować zagrożenia i przewidzieć trudności, które mogą się pojawić w toku realizacji projektu. Tym samym, jesteśmy w stanie odpowiednio zabezpieczyć interes naszych Klientów już na etapie sporządzania i negocjowania warunków umowy. Zapraszamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

 

RODO

Pomagamy realizować obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Staramy się, aby oferowane przez nas rozwiązania były możliwie jak najmniej dolegliwe dla naszych Klientów, zapewniając ich pełną zgodność z przepisami. Przygotowujemy kompleksową dokumentację z zakresu danych osobowych. Przeprowadzamy audyty zgodności stosowanej dokumentacji, zabezpieczeń i innych rozwiązań w przedsiębiorstwie z przepisami RODO i przepisów krajowych. Wspieramy prowadzenie wymaganej przez prawo oceny skutków dla ochrony danych. Doradzamy także, jak przygotować się na kontrolę Prezesa UODO.

W przypadku naruszenia przepisów RODO, oceniamy poszczególne przypadki pod względem konieczności dokonania zgłoszenia, opracowujemy rekomendacje co do sposobu dalszego postępowania, pomagamy w przygotowaniu zgłoszenia do Prezesa UODO oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych, cywilnych i karnych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych. Zapraszamy do skorzystania z kompleksowych usług naszej kancelarii w Warszawie.

 

Prawo własności intelektualnej

Zagadnienia związane z własnością intelektualną pojawiają się w związku z wieloma aspektami działalności naszych Klientów. Świadczymy usługi wsparcia prawnego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, know-how. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy, w tym umowy z pracownikami, współpracownikami i kontrahentami. Wspieramy naszych Klientów w kompleksowym zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Przygotowujemy opinie prawne oraz prowadzimy audyty stanu praw i ich zabezpieczeń. Doradzamy w sprawach związanych z rejestracją znaków towarowych, ochroną praw do firmy, bezpieczeństwem informacji. Współpracujemy z ekspertami w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych.

Reprezentujemy także Klientów w sporach sądowych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, a także w postępowaniach przed urzędami właściwymi do spraw rejestracji i ochrony własności przemysłowej. Zachęcamy do kontaktu z nami w Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

 

Badania i rozwój (B+R)

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów realizujących prace badawczo-rozwojowe. Dbamy o zabezpieczenie interesów naszych klientów, chroniące ich innowacyjne przedsięwzięcia. Działamy zarówno na rzecz pomysłodawców, jak i podmiotów zaangażowanych wyłącznie kapitałowo lub strategicznie. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie projektu, wspomagając organizację i strukturyzację przedsięwzięcia, a także świadcząc usługi w toku jego realizacji.
Przygotowujemy i negocjujemy umowy z wykonawcami, konsorcjantami i podmiotami finansującymi. Pomagamy także w organizacji i realizacji przedsięwzięć B+R współfinansowanych ze środków publicznych. Uczestniczymy w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej pozyskania finansowania, jak również zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie i wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem zasad konkurencyjności. Wspieramy Klientów na każdym etapie prowadzonej przez nich działalności. Nasi prawnicy udzielą wszelkich informacji związanych z ochroną praw podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

 

Nowatorskie rozwiązania i produkty

Sektor new tech to rozwiązania, które często wymykają się standardowym ramom przepisów prawa. Ochrona prawna innowacji i nowatorskich produktów wymaga niejednokrotnie niestandardowych rozwiązań prawnych, szczególnie, gdy ustawodawca nie uchwalił jeszcze przepisów regulujących konkretny produkt czy usługę. Dla naszych Klientów świadczymy wsparcie prawne mające na celu maksymalną ochronę i zabezpieczenie ich interesów.

Opiniujemy nowatorskie rozwiązania i wynalazki z perspektywy ryzyk prawnych. Doradzamy, jak zabezpieczyć się przed zarzutami naruszenia przepisów, w tym ze strony organów regulatorowych, takich jak KNF czy UOKiK. W naszej ocenie dobre przygotowanie przedsięwzięcia pozwala na istotne obniżenie ryzyka prawnego już na etapie jego organizacji, czyli przed wprowadzeniem go na rynek.

Nasze działania wykraczają poza standardowe rozwiązania prawne. Wspieramy Klientów wprowadzających na rynek nowatorskie rozwiązania i produkty. Zapraszamy do Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

 

Szkolenia

Organizujemy wewnętrzne szkolenia w ramach przedsiębiorstwa, dające możliwość poszerzenia specjalistycznej wiedzy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy naszymi prawnikami, a przedsiębiorcami i ich pracownikami zajmującymi się konkretnymi projektami z zakresu nowych technologii. Uważamy, że budowanie świadomości prawnej w ramach organizacji pozwala na istotne obniżenie ryzyka prawnego na przyszłość. Ponadto, zapewnienie szkoleń dla kadry zarządzającej i personelu – szczególnie w obszarach takich jak ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne, czy konkurencja, jest ważnym elementem podczas kontroli odpowiednich organów związanej z naruszeniem tych przepisów.

Powyżej wskazane to jedynie przykładowe i podstawowe usługi prawne świadczone przez zespół prawników i ekspertów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w zakresie prawa nowych technologii. Oferta obejmuje także inne usługi, których nie sposób wymienić z uwagi na to, że prawo nowych technologii obejmuje niezmiernie szeroką regulację. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jednocześnie zachęcamy do umówienia spotkania w naszej kancelarii lub skorzystania z konsultacji online.

W czym się specjalizujemy?

Prawo migracyjne

Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej w obrębie prawa migracyjnego dla przedsiębiorców.
więcej

Nowe technologie i ochrona danych

Kompleksowe usługi prawne z dziedziny wdrażania oraz stosowania nowych technologii.
więcej

Spory sądowe

Usługi pomocy prawnej i doradztwa w szeroko pojętych sporach sądowych.
więcej

Prawo pracy / HR

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
więcej

Własność przemysłowa

Ochrona prawna wszelkich aspektów związanych z własnością przemysłową.
więcej

Prawo karne

Profesjonalna obsługa prawna z obszaru prawa karnego, na każdym etapie postępowania.
więcej

Obsługa spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych na wszystkich etapach działalności.
więcej

Windykacja

Kompleksowe usługi odzyskiwania zaległych należności dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.
więcej

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt