Wakacje kredytowe 2024

Wakacje kredytowe 2024! Jesteś cudzoziemcem i masz kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe  w Polsce?  

Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie ogłosił przedłużenie rządowych wakacji kredytowych na rok 2024. Ta długo oczekiwana decyzja została przyjęta z ogromnym entuzjazmem przez wielu kredytobiorców, którzy wciąż zmagać się muszą z wyższymi stopami procentowymi.

21 września premier Morawiecki podzielił się tą ważną informacją, choć szczegółów jeszcze nie ujawniono. Jednak pewne jest, że będzie obowiązywać pewne kryterium dochodowe. Co do jego konkretnej wysokości, pozostaje to jeszcze do ustalenia. 

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone w lipcu 2022 roku jako forma wsparcia dla kredytobiorców, którzy borykali się z trudnościami w spłacie kredytów z powodu wzrostu stóp procentowych. Niemniej jednak, w praktyce w latach 2022 i 2023, z wakacji kredytowych mogli skorzystać wszyscy posiadacze kredytów hipotecznych w złotówkach, niezależnie od swojej sytuacji finansowej. W roku 2023 przepisy pozwalały na zawieszenie spłaty jednej raty w każdym kwartale. Niemniej jednak, nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących wakacji kredytowych na rok 2024.

O wakacje kredytowe mogli się także ubiegać kredytobiorcy będący cudzoziemcami płacącymi podatki w Polsce i posiadającymi kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe (podpisali umowę kredytu przed 1 lipca 2022 roku i zakończy się ona co najmniej 6 miesięcy po tej dacie).

W okresie zawieszenia spłaty kredytu, kredytobiorcy są zwolnieni z płacenia raty kapitałowo-odsetkowej, z wyjątkiem ewentualnych opłat z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu. Zgodnie z informacją podaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, bank ma obowiązek potwierdzić przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego złożenia. Niewystawienie potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Jeśli chodzi o wakacje kredytowe na rok 2024, to dokładne zasady nie są jeszcze znane. Wiemy jedynie o wprowadzeniu kryterium dochodowego, którego wysokość nie została jeszcze ustalona. To oznacza, że osoby o wyższych dochodach mogą nie spełniać tego kryterium i nie będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych. Co do liczby rat, które będzie można zawiesić w roku 2024, to także pozostaje to jeszcze do ustalenia. Jest prawdopodobne, że procedura składania wniosków o wakacje kredytowe pozostanie podobna do obecnie obowiązującej, czyli w banku udzielającym kredytu, w formie pisemnej, elektronicznej lub lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Poniżej znajdują się kluczowe informacje odnośnie przepisów dotyczących wakacji kredytowych i sposobu składania wniosków:

  • Kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe kwalifikują się do wakacji kredytowych.
  • Spłata zawieszonych rat obejmuje zarówno kapitał, jak i odsetki.
  • Kredytobiorca może odroczyć spłatę maksymalnie o 4 miesiące w ciągu roku.
  • Przysługuje po jednym miesiącu odroczenia w każdym kwartale.
  • Zasady dotyczą osób, które podpisały umowę kredytu przed 1 lipca 2022 roku i zakończy się ona co najmniej 6 miesięcy po tej dacie.
  • Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć pisemnie, elektronicznie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  • Umowa zostaje zawieszona od razu po złożeniu wniosku, a bank ma 21 dni na dostarczenie potwierdzenia otrzymania wniosku.
  • Wakacje kredytowe nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe.

Choć decyzja o przedłużeniu wakacji kredytowych na 2024 rok cieszy wielu kredytobiorców, to konkretne zasady i kryteria, które zostaną wprowadzone, pozostają jeszcze do ustalenia. Dla wielu osób będzie to ważne wsparcie finansowe, ale warto śledzić dalszy rozwój sytuacji i dokładne zasady, które zostaną ogłoszone przez odpowiednie instytucje.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *