Strażnik graniczny odpowiada dyscyplinarnie za dopuszczenie do nielegalnego przekroczenia granicy – tak orzekł NSA

Jeżeli strażnik graniczny jest świadomy, że jednoosobowo nie da rady zabezpieczyć przydzielonego mu odcinka granicy, zobowiązany jest powiadomić o tym kierownika zmiany. W przeciwnym wypadku podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2023 r., III OSK 101/22, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez strażnika granicznego, kwestionującego zasadność wymierzenia mu kary dyscyplinarnej nagany przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Sprawa dotyczyła zdarzenia mającego miejsce w styczniu 2018 roku, kiedy to wnoszący skargę strażnik graniczny dopuścił do nielegalnego przejścia ze strony polskiej na ukraińską przez obywatela Bułgarii. Sprawa trwała zatem kilka lat, NSA raz już przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA, jednak ostatecznie zakończyła się utrzymaniem w mocy kary dyscyplinarnej, nałożonej pierwotnie na strażnika.

 

Niezadowolony z kary strażnik argumentował, że nie był w stanie jednoosobowo zabezpieczyć we właściwy sposób przydzielonego mu odcinka granicy, m. in. ze względu na tamtejsze warunki terenowe. Podnosił także, iż osoba, która dopuściła się nielegalnego przekroczenia granicy, miała doświadczenie i była obeznana w przekraczaniu granic państwowych wbrew przepisom. Argumentację tę jednak odrzuciły sądy zarówno I, jak i II instancji. NSA w swoim orzeczeniu podkreślił, że podstawowym zadaniem strażników granicznych jest właśnie zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granic przez wyspecjalizowane w tym osoby. Jeżeli natomiast strażnik graniczny nie jest w stanie z jakichkolwiek powodów zabezpieczyć jednoosobowo przydzielonego mu odcinka granicy, zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym swoich przełożonych. W przeciwnym wypadku, grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna, przewidziana w ustawie o straży granicznej.

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące legalności przekroczenia granicy, skutków jej nielegalnego przekroczenia lub innych aspektów prawa migracyjnego – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników i doradców migracyjnych chętnie pomoże rozwiać wątpliwości.

 

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Kacper Sołdaczuk
asystent ds. migracyjnych

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *