Social media a praca – gdzie zaczyna się, a gdzie kończy prawo pracodawcy do śledzenia pracownika?

Obecny świat technologicznych nowinek zasypuje nas mnogością sposobów komunikacji, które kiedyś wydawały się nieosiągalne. Social media to jedne z najczęściej używanych narzędzi komunikacji. Pytanie brzmi – co zrobić, gdy prywatne interakcje na tych platformach zaczynają wpływać na sferę służbową? Gdzie jest granica pomiędzy prywatnością pracownika, a prawem pracodawcy do śledzenia jego aktywności online? Te zagadnienia stają się coraz bardziej aktualne, gdy granice między pracą, a życiem prywatnym zaczynają się zacierać.

 

Prawo do śledzenia aktywności pracowników przez pracodawcę

Pracodawca, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ma prawo do śledzenia aktywności swoich pracowników. Śledzenie to może dotyczyć aktywności pracowników na social mediach, jeśli ma to bezpośredni wpływ na ich pracę lub może wpłynąć na reputację firmy. Ważne jest jednak pamiętanie, że prawo do śledzenia pracowników przez pracodawcę nie jest bez ograniczeń.

 

Zgodnie z polskim prawem pracy pracodawca ma prawo do śledzenia aktywności pracowników w social mediach tylko w określonych sytuacjach. Takie śledzenie musi być proporcjonalne do celu, który pracodawca chce osiągnąć. Innymi słowy, pracodawca nie ma prawa do śledzenia wszystkiego, co robi pracownik i może monitorować tylko te działania, które mają bezpośredni wpływ na jego pracę lub na działalność firmy.

 

Pracodawca ma prawo do śledzenia pracowników tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Na przykład, jeśli pracownik korzysta z mediów społecznościowych w trakcie godzin pracy, pracodawca może uznać, że takie śledzenie jest niezbędne ze względu na negatywny wpływ takiej aktywności na wydajność pracy pracownika. W takim przypadku, pracodawca ma prawo zwrócić uwagę pracownikowi na tę sytuację.

 

Inną sytuacją może być przypadki, gdy pracownik publikuje w social mediach treści, które mogą szkodzić reputacji firmy. Może to obejmować np. fałszywe informacje o firmie, obraźliwe komentarze na temat innych pracowników czy ujawnianie tajemnic handlowych. W takich przypadkach, pracodawca ma prawo do podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania dalszym szkodom.

 

Jednak nawet w tych ściśle określonych przypadkach, pracodawca musi przestrzegać zasady proporcjonalności w śledzeniu pracowników. Oznacza to, że pracodawca może podjąć tylko te kroki, które są naprawdę niezbędne do osiągnięcia celu i które najmniej ingerują w prywatność pracownika. Prawo do prywatności pracownika musi być zawsze szanowane, a prawo do śledzenia przez pracodawcę nie może obejmować więcej, niż jest to absolutnie niezbędne do osiągnięcia uzasadnionego celu.

 

Obowiązek informacyjny w kontekście śledzenia pracownika

Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracownika o śledzeniu, celach tego śledzenia, jego zakresie oraz o metodach, jakie zostaną zastosowane. Pracodawca powinien zapewnić, że te informacje zostaną przekazane pracownikowi przed rozpoczęciem monitorowania jego aktywności.

 

W kwestii śledzenia, pracownik ma prawo do informacji na temat swoich praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Pracownik powinien być świadomy, jak długo jego dane będą przechowywane oraz do kogo mogą one zostać przekazane w kontekście śledzenia.

 

Prawo pracownika do prywatności podczas pracy

Prawo do prywatności pracownika podczas pracy jest gwarantowane zarówno przez polską Konstytucję, jak i przepisy Unii Europejskiej, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Prawo do prywatności pracownika nie zostaje zniszczone przez prawo pracodawcy do śledzenia. Każdy pracownik ma prawo do ochrony swojego życia prywatnego, w tym do ochrony swoich danych osobowych.

 

Również Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie podkreślał, że pracownicy mają prawo do prywatności, nawet podczas pracy i kwestiach związanych ze sferą służbową. Pracodawca nie ma prawa do nieuzasadnionej ingerencji w prywatność pracowników poprzez śledzenie ich aktywności w mediach społecznościowych.

 

Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie podkreślał, że prawo do prywatności jest podstawowym prawem, które należy przestrzegać także podczas pracy. Prawo pracownika do prywatności nie kończy się, gdy pracownik wchodzi do biura, fabryki czy pracuje zdalnie, a pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania tego prawa.

 

Trybunał orzekł w jednym ze swoich wyroków, że pracodawca naruszył prawo pracownika do prywatności, monitorując jego prywatną korespondencję elektroniczną bez jego wiedzy. To orzeczenie podkreśla, że prawo do prywatności ma zastosowanie nawet w kontekście pracy, a pracodawcy muszą mieć je na uwadze.

 

Podsumowanie

W obliczu powyższego, ważne jest, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy byli świadomi swoich praw i obowiązków w kontekście korzystania z mediów społecznościowych. Pracodawcy powinni pamiętać, że mają prawo do monitorowania aktywności swoich pracowników, ale to prawo ma swoje granice i musi być wykonywane w sposób zgodny z prawem do prywatności pracownika.

 

Pracownicy z kolei powinni pamiętać, że ich aktywność w mediach społecznościowych może być monitorowana przez pracodawcę, jeśli jest to uzasadnione i zgodne z prawem. Powinni więc oni zachowywać ostrożność w swoich postach i komentarzach, zwłaszcza jeśli mogą one negatywnie wpłynąć na ich pracę lub reputację pracodawcy.

 

W dzisiejszym świecie, gdzie granice między pracą a życiem prywatnym są coraz bardziej płynne, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy muszą znaleźć równowagę między prawem do prywatności a potrzebą monitorowania. Tylko wtedy, gdy obie strony będą szanować prawa i obowiązki drugiej strony, można osiągnąć harmonię i współpracę, które są kluczowe dla sukcesu w każdym miejscu pracy.

 

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, gorąco zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii. Nasz zespół profesjonalnych prawników, posiadających bogate doświadczenie i specjalizujących się w tych obszarach, jest w pełni przygotowany do świadczenia rzetelnej pomocy oraz udzielenia dogłębnych odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

 

W ramach naszych usług przygotujemy i dostosujemy odpowiednie obowiązki informacyjne, klauzule, oraz umowy, zgodne z aktualnym stanem prawnym. Dodatkowo możemy przeprowadzić audyt wewnętrzny w zakresie ochrony danych osobowych, co pozwoli na weryfikację zgodności działań Państwa firmy z przepisami RODO.

 

Korzystając z naszych usług, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na konsultację, podczas której omówimy szczegóły naszej potencjalnej współpracy.

 

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Damian Grodziński
aplikant adwokacki

 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *