Skuteczniejsza ochrona posiadaczy Karty Polaka przed represjami władz Białorusi

W listopadzie 2023 roku rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektem zmieniającym przepisy dotyczące wiz dla cudzoziemców. Obecnie ukończone zostały już prace nad projektem rozporządzenia, a 16 stycznia 2024 roku, rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 30 stycznia 2024 roku. Głównym założeniem nowelizacji jest wprowadzenie zmian w zakresie oznaczeń numerycznych na naklejkach wizowych, które wskazują cel wydania wizy cudzoziemcowi.

Rozporządzenie zakłada zmianę numeracji na naklejce wizowej dla posiadaczy Karty Polaka. Dotychczas stosowany numer „18″ zostanie zastąpiony numerem „23”. Obecnie, numer „23” jest używany m.in. dla uczestników programu „Poland. Business Harbor” a także członków ich rodzin oraz dla innych celów pobytu nie ujętych w przepisach.

Przypisanie numeru „23” wizom wydawanym posiadaczom Karty Polaka sprawi, że trudno będzie na podstawie oznaczenia numerycznego ustalić, czy osoba z wizą numer „23” faktycznie jest posiadaczem Karty Polaka. W związku z liczną grupą beneficjentów legitymujących się wizami z tym samym kodem numerycznym, identyfikacja posiadaczy Karty Polaka przez białoruskie organy będzie znacząco utrudniona.

Nowelizacja ma na celu wzmocnienie ochrony przed wzrastającymi represjami na Białorusi. Nowe przepisy będą obowiązywać zarówno dla nowych wniosków, jak i tych, które zostały już złożone, ale nie zostaną rozpatrzone przed wejściem w życie rozporządzenia.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *