Artykuł mecenasa Piotra Sawickiego „Cudzoziemcy w zarządach spółek” ukazał się na łamach magazynu „HR na Szpilkach”.

Coraz więcej spółek z siedzibą poza Polską decyduje się na przeniesienie swoich usług i produkcji do polskich spółek zależnych. Często zarządzanie tymi polskimi podmiotami powierzane jest menedżerom-cudzoziemcom, którzy wcześniej pracowali w spółce-matce.

Powołanie cudzoziemca do zarządu polskiego przedsiębiorstwa samo w sobie nie daje automatycznego prawa do pracy i pobytu w Polsce.

Artykuł autorstwa mec. Piotra Sawickiego, opublikowany w dwunastym wydaniu magazynu „HR na Szpilkach”, podkreśla konieczność spełnienia szeregu formalności, które zależą od planowanego okresu pełnienia funkcji przez cudzoziemca, aby zapewnić zgodność z polskim prawem.

W zależności od obywatelstwa i sytuacji prawnej cudzoziemca, mogą istnieć różne procedury i wymogi, które muszą być spełnione, aby umożliwić mu legalne przebywanie i pełnienie funkcji w zarządzie.

Mec. Piotr Sawicki podkreśla również, że niezależnie od posiadanego obywatelstwa, cudzoziemcy są zobowiązani do przestrzegania polskiego prawa pracy i regulacji dotyczących pobytu cudzoziemców. Wynika z tego konieczność ścisłej współpracy z polskimi organami.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w „HR NA Szpilkach”, który dostarczy wszechstronnej wiedzy na omawiane zagadnienie.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *