Rozszerzenie zakresu ochrony sygnalistów – co nowego w kolejnym projekcie?

Kluczowe zmiany w projekcie ustawy dotyczą rozszerzenia zakresu ochrony. Projekt przewiduje, że ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa obejmie również funkcjonariuszy różnych służb (m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej), ich rodziny oraz żołnierzy. Budzi to pewne kontrowersje. Różnice zdań między ministerstwami dotyczą zakresu objęcia ochroną funkcjonariuszy.

Jednym z głównych elementów projektu jest wzmocnienie roli Państwowej Inspekcji Pracy jako głównego organu przyjmującego zgłoszenia w przypadkach niejasności co do właściwości organu, który powinien przyjąć zgłoszenie. Zmiany w projekcie dotyczą także zgłoszeń zewnętrznych oraz okresu vacatio legis, czyli czasu między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie.

Projekt ma na celu wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, która ustala minimalne standardy ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w państwach członkowskich UE. Warto zaznaczyć, że termin implementacji tej Dyrektywy minął 17 grudnia 2021 r. Termin wejścia w życie przepisów jest trudny do przewidzenia.

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane implementacją nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów. Nasz zespół prawników jest gotów pomóc w zrozumieniu skomplikowanych zagadnień prawnych związanych z tą regulacją oraz w przygotowaniu i wdrożeniu odpowiedniego systemu zgłaszania nieprawidłowości, aby proces ten przebiegał zgodnie z prawem.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *