Przedłużenie obowiązywania ochrony czasowej do 4 marca 2024 r.

Przedłużenie obowiązywania ochrony czasowej do 4 marca 2024 r.

 

Możliwość udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej na terytorium Polski istnieje od 4 marca 2022 r. Pierwotnie okres obowiązywania ochrony czasowej był przewidziany na rok tj. do dnia 4 marca 2023 r. Okres ten jest automatycznie przedłużany, chyba że sprzeciwi się temu Rada UE. Pierwsze przedłużenie nastąpiło w tym roku, przez co okres obowiązywania mechanizmu ochrony czasowej został prolongowany do dnia 4 września 2023 r., a aktualnie czas trwania ochrony przedłużono do dnia 4 marca 2024 r. 

 

O ochronie czasowej pisaliśmy również tutaj.

 

Zaświadczenia o objęciu ochroną czasową wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zachowują swoją ważność przez cały okres obowiązywania ochrony czasowej. Nastąpiło przedłużenie ich ważności z mocy prawa. Nie ma konieczności wymiany tego dokumentu, ani uzyskania nowego zaświadczenia potwierdzającego fakt korzystania z ochrony czasowej w nowo ustanowionym okresie. W dalszym ciągu wydane już wcześniej zaświadczenia będą skutecznie potwierdzać status prawny posiadaczy oraz ich uprawnienia, w szczególności legalny pobyt w Polsce, czy też zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. 

 

Należy pamiętać, iż mechanizm ochrony czasowej dotyczy osób, wobec których nie stosuje się ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaświadczenie o objęciu taką ochroną mogą uzyskać przede wszystkim osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego, którzy nie są małżonkami obywateli Ukrainy ani członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka

 

Ochrona czasowa może być przedłużona w sposób automatyczny dwukrotnie, co w istocie miało miejsce. Jednakowoż, jeśli nie ustaną przyczyny, dla których ochrona czasowa została wprowadzona, organy unijne będą mieć możliwość, aby zdecydować o przedłużeniu czasu trwania tej ochrony do jednego roku

 

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż Rada UE, na wniosek Komisji Europejskiej, może w każdej chwili skrócić okres obowiązywania ochrony czasowej (w przypadku uznania, że sytuacja na terenie Ukrainy pozwala na bezpieczny i trwały powrót do kraju osób, którym przyznano ochronę czasową.

 

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z zagadnieniem ochrony czasowej – zapraszamy do kontaktu. Zespół doświadczonych prawników i doradców migracyjnych wyjaśni wszelkie nurtujące Państwa kwestie.

 

Przygotował: 

Krzysztof Tkaczuk
aplikant adwokacki

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *