Przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy 

Sejm uchwalił kolejny pakiet zmian do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Uchwalone zmiany zakładają:

  • przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w związku z działaniami wojennymi do 4 marca 2024 roku;
  • przedłużenie ważności wszystkich posiadanych przez obywateli Ukrainy polskich dokumentów pobytowych (wiz i zezwoleń na pobyt czasowy) do 4 marca 2024 r. Dotyczy to dokumentów pobytowych, których termin ważności kończyłby się po 24 lutego 2022 r.;
  • do 4 marca 2024 r. za legalny będzie uznawany także pobyt obywateli Ukrainy, posiadających wizy Schengen, zezwolenia na pobyt czasowy albo inne dokumenty pobytowe wydane przez inne państwa Schengen, lub przebywających na terenie strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli ostatni dzień ich legalnego pobytu pierwotnie przypadał po 24 lutego 2022 r.

 

Poza ogólnym przedłużeniem legalnego pobytu obywatelu Ukrainy objętych ochroną specustawy do 4 marca 2024 r., nowelizacja zawiera korzystniejsze uregulowania dotyczące wymienionych poniżej sytuacji:

  • pobyt dzieci, które w dniu 4 marca 2024 r. będą zapisane do polskiego przedszkola lub realizują w Polsce obowiązek szkolny, uznaje się za legalny do dnia 31 sierpnia 2024 r.;
  • za legalny do dnia 31 sierpnia 2024 uznaje się także pobyt dzieci, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę zdalną w ramach ukraińskiego systemu oświaty;
  • do 31 sierpnia 2024 r. za legalny uznaje się również pobyt obywateli Ukrainy, którzy najpóźniej w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w szkole branżowej II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;
  • do 30 września 2024 r. za legalny uznaje się pobyt osób, które przystępują w roku szkolnym 2023/2024 do matury w terminie poprawkowym.

 

W powyższych sytuacjach za legalny uznaje się również pobyt rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli osoby będące pod ich opieką są niepełnoletnie.

 

Ustawa została aktualnie przekazana do rozpatrzenia przez Senat. O jej dalszych losach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie, a także mediach społecznościowych, dlatego zachęcamy do ich uważnego obserwowania. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z legalnością pobytu obywateli Ukrainy, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Przygotował: 

Piotr Sawicki
adwokat 

Kacper Sołdaczuk
asystent imigracyjny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *