Projekt nowelizacji specustawy dla obywateli Ukrainy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ostatni piątek – 29 marca 2024 roku poinformowało o  przygotowaniu projektu kolejnej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Projekt stanowi realizację zapowiedzi rządu o konieczności przygotowania kompleksowej nowelizacji ustawy w celu dostosowania jej zapisów do Decyzji Wykonawczej Rady Unii Europejskiej 2023/2409, która zakłada przedłużenie obowiązywania ochrony tymczasowej do dnia 4 marca 2025 r.

Obecnie obowiązujące przepisy polskiej specustawy zakładają przedłużenie legalności pobytu jedynie do dnia 30 czerwca 2024 roku, a więc odmiennie od decyzji  Rady UE. Rząd jeszcze w styczniu bieżącego roku informował także o konieczności uszczelnienia systemu udzielanego wsparcia ukraińskim wysiedleńcom. O prawdopodobieństwie nowelizacji ukraińskiej specustawy, jej przyczynach oraz trwających pracach informowaliśmy w naszym poprzednim wpisie

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie MSWiA, projekt nowelizacji specustawy został już przekazany do Rządowego Centrum Legislacji. Zostanie on wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych, a następnie zgodnie z poprzednimi zapowiedziami rządu, skierowany do konsultacji międzyresortowych oraz społecznych, które zaplanowane zostały na 9 kwietnia br. MSWiA poinformowało, iż według przyjętych założeń, projekt nowelizacji ma trafić do Sejmu jeszcze w kwietniu bieżącego roku.

Szczegółowe rozwiązania projektu nie są jeszcze znane. MSWiA poinformowało jednak o jego głównych założeniach.

  • Zgodnie z projektem noweli, pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR będzie legalny do 30 września 2025 roku. Jednocześnie od przyszłego roku będzie możliwa zmiana statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres 3 lat.
  • Projekt ma objąć zmianę zapisów dotyczących systemu wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy – finansowanie tego wsparcia będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody. Zmienić mają się też zasady partycypacji w kosztach pobytu oraz wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.
  • Zmiany obejmą również wygaszenie świadczenia pieniężnego z art. 13 ustawy, związanego z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.
  • Zmienione zostaną przepisy dotyczące obowiązku uczęszczania przez dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji.
  • Projektowana zmiana dotyczyć ma także kwestii uznawania kwalifikacji psychologów z Ukrainy – o problemie tym informowaliśmy w naszym poprzednim wpisie.

 

Na szczegółowe informacje dotyczące zmian w specustawie należy jednak poczekać do opublikowania projektu nowelizacji specustawy. Projekt noweli niebawem powinien ukazać się w Rządowym Procesie Legislacyjnym (RPL) Rządowego Centrum Legislacji. Aktualnie oczekujemy na możliwość zapoznania się z treścią projektu nowelizacji. O nadchodzących zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Przygotował:

Piotr Dzieniszewski
asystent imigracyjny

 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *