Pobyt obywateli krajów innych niż Ukraina uciekających przed wojną na terytorium tego państwa

Pobyt obywateli krajów innych niż Ukraina uciekających przed wojną na terytorium tego państwa

 

W związku z trwającym od 24 lutego 2022 r. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, do Polski przybyły już setki tysięcy osób, z czego przeważającą większość stanowią obywatele Ukrainy.

Przed wojną uciekają nie tylko Ukraińcy, lecz także obywatele innych państw, między innymi Indii, Bangladeszu czy Nigerii, którzy do tej pory mieszkali lub przebywali w Ukrainie, na przykład jako studenci i nie mają możliwości wjechać legalnie do Polski, na przykład na podstawie wizy czy ruchu bezwizowego.

Sytuacja tej grupy osób jest trudna, gdyż nie ma jasnych regulacji, które pozwoliłoby im zalegalizować swój pobyt w Polsce. 

Nie jest pewne, czy osoby, które wjechały do Polski na podstawie zgody komendanta placówki Straży Granicznej na wjazd i pobyt w okresie 15 dni, mogą składać wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Zastrzeżenia budzi, czy pobyt na podstawie zgody komendanta placówki Straży Granicznej na wjazd na terytorium Polski na 15 dni od przekroczenia granicy jest legalną podstawą pobytu w Polsce, co jest wymagane do wydania przez wojewodę decyzji pozytywnej i udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Zgoda komendanta placówki Straży Granicznej na wjazd nie zastępuje bowiem wizy i nie jest równoważna z ruchem bezwizowym. 

Ponadto, w przypadku wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy konieczne będzie wykazania celu pobytu w Polsce na co najmniej 3 miesiące.

Inną możliwością jest złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, lecz wiąże się to z licznymi niedogodnościami (niemożliwość wykonywania pracy przez 6 miesięcy, oddanie dokumentu podróży do depozytu). Szczegóły dotyczące ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej opisaliśmy na naszym blogu: https://globalmobilityandhr.pl/ochrona-miedzynarodowa-cudzoziemca/

W celu wyjaśnienia opisanych wątpliwości zwróciliśmy się z prośbą o interpretację przepisów i zajęcie oficjalnego stanowiska do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak tylko otrzymamy odpowiedź to udostępnimy ją. 

Urząd do spraw Cudzoziemców zachęca obywateli innych państw do powrotu do państwa pochodzenia. Wyjazd w ciągu 15 dni od przekroczenia granicy jest obecnie najbezpieczniejszą opcją. W razie problemów zaleca się zwrócenie o pomoc do Ambasady swojego kraju w Polsce: https://www.gov.pl/web/ua/Pytannya-ta-vidpovidi

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. mogą liczyć na objęcie ich ochroną czasową (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, bądź przepisów Decyzji Wykonawczej Rady 2022/382 w związku z Dyrektywą Rady 2001/55/WE).

Ochrona obejmuje też niektórych bezpaństwowców i obywateli państw innych niż Ukraina, są to:

  • członkowie rodzin obywateli Ukrainy, którzy mieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r. oraz pozostawali na utrzymaniu obywateli Ukrainy,
  • członkowie rodzin obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka,
  • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • osoby, które przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystały z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie oraz członkowie ich rodzin;
  • osoby, które miały pobyt stały na terytorium Ukrainy i które przebywały legalnie w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r. a które nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań z zakresu praw i obowiązków osób uciekających przed wojną, jak również nowych procedur zatrudnienia — zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników i specjalistów migracyjnych udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

Przygotował:

Karolina Staroń
młodszy prawnik

Piotr Sawicki
adwokat

udostępnij:

podobne artykuły