zezwolenie na prace dla cudzoziemca

Umowy o zakazie konkurencji – pomoc kancelarii adwokackiej w zakresie Prawa pracy

Pracodawcy coraz częściej decydują się na ochronę swoich interesów poprzez zastosowanie umowy o zakazie konkurencji. Może to uchronić przed ujawnieniem tajemnicy handlowej lub innych informacji, dla których firma pragnie zastrzec poufność. Pracodawca może poprosić pracownika o podpisanie takiej umowy. Warto wiedzieć, czym dokładnie jest umowa o zakazie konkurencji, na czym polega i jaką ma formę, a także jak może się przydać pomoc kancelarii adwokackiej. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z umową o zakazie konkurencji.

Czym jest umowa o zakazie konkurencji i po co jest podpisywana?

Możliwość podpisania umowy o zakazie konkurencji została uregulowana przez Kodeks pracy. Po podpisaniu takiej umowy pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do swojego pracodawcy. Dodatkowo nie może świadczyć pracy na rzecz innej firmy prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do obecnego pracodawcy, niezależnie od rodzaju i podstawy świadczenia tej pracy. Jednak zakaz konkurencji nie zawsze jest elementem umowy o pracę. Dodatkowo nie każda współpraca pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą musi być obwarowana zakazem konkurencji. Pracodawca i pracownik muszą zawrzeć umowę dotyczącą zakazu konkurencji na piśmie. W umowie powinny zostać zawarte między innymi takie informacje jak: określenie czasu trwania zakazu konkurencji, jego zakres i szczegółowe warunki. Umowa o zakazie konkurencji może zarówno stanowić odrębny dokument, jak i przybierać formę odpowiednich postanowień w umowie o pracę. 

Do zawarcia umowy o zakazie konkurencji może dojść w momencie podpisywania umowy o pracę lub w późniejszym terminie. Podpisanie umowy o zakazie konkurencji ma na celu przede wszystkim ochronę pracodawcy i jego działalności gospodarczej. Umowa pozwala skutecznie zabezpieczyć interesy firmy przed potencjalnymi szkodliwymi zachowaniami obecnych lub byłych pracowników. Postanowienia dotyczące zakazu konkurencji powinny być właściwie sformułowane. W takiej sytuacji przydaje się pomoc kancelarii adwokackiej. Szczegółowe zapisy na temat zakazu konkurencji można znaleźć w art. 101 Kodeksu pracy.

Rodzaje umów o zakazie konkurencji

Umowy o zakazie konkurencji mogą mieć różny zakres. Przede wszystkim różnią się okresem obowiązywania. Umowy o zakazie konkurencji dzielimy na obowiązujące w trakcie trwania stosunku pracy oraz te, które dotyczą również czasu po ustaniu stosunku pracy.

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy może być sporządzona w dowolnym momencie, także w chwili podpisywania umowy o pracę. Wtedy zakaz konkurencji będzie jedynie klauzulą lub paragrafem w umowie. Niezależnie od momentu podpisania umowy o zakazie konkurencji zabrania ona pracownikowi podejmowania jakichkolwiek działań i podejmowania konkurencyjnych działań wobec obecnego pracodawcy, również równolegle do aktualnego zatrudnienia. Co ważne, w przypadku umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy traci ona swoją moc po jego zakończeniu, po upływie okresu obowiązywania umowy o pracę.

Innym rodzajem umowy o zakazie konkurencji jest kontrakt dotyczący okresu po zakończeniu stosunku pracy. W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi zostać jasno określony czas obowiązywania zakazu. W czasie tym pracownik nie może działać na polu konkurencyjnym w stosunku do swojego obecnego pracodawcy. Jednak Kodeks pracy mówi wyraźnie, że tego typu umowa może zostać zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wyłącznie wtedy, gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie generowałoby ryzyko poniesienia szkody lub straty przez pracodawcę. Najczęściej pracodawcy decydują się na zawarcie umowy o zakazie konkurencji z pracownikami w celu ochrony tajemnic handlowych lub tzw. know-how firmy. Pragną w ten sposób bronić się przed konkurencją, która opiera się na zdobytej w ich firmie wiedzy umiejętnościach i doświadczeniu. Pracodawca powinien jednak pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy – umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może być zawarta tylko na określony czas. Oprócz tego pracownik musi mieć zapewnioną rekompensatę za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej wypłacaną przez cały okres obowiązywania zakazu konkurencji.

udostępnij:

podobne artykuły