PIP z nowymi uprawnieniami podczas kontroli

Do Sejmu w dniu 16 maja 2024 r. wpłynął projekt nowelizacji ustaw: o Państwowej Inspekcji Pracy oraz Prawo przedsiębiorców zaproponowany przez komisję do spraw petycji. Ma on na celu uproszczenie oraz ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców prowadzonych przez państwowe instytucje kontrolne w zakresie prawa pracy.

Proponowane zmiany

Propozycja projektu w zakresie Państwowej Inspekcji Pracy uchyla aktualnie obowiązujące przepisy regulujące procedurę przeprowadzenia kontroli. W szczególności likwiduje wymóg posiadania oraz okazywania przez inspektora pracy specjalnego upoważnienia do skontrolowania podmiotu. Autorzy projektu uważają, że do dokonania czynności kontrolnej powinna wystarczyć jedynie legitymacja służbowa. Dokument ten sam w sobie potwierdza tożsamość oraz uprawnienia osoby posługującej się nim, wobec czego uzyskanie osobnego dokumentu w postaci aktualnie wymaganego upoważnienia jest zbędne. Ponadto kontrola prowadzona przez PIP zostaje wyłączona spod wszelkich ograniczeń, o których jest mowa w przepisach ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zamierzone skutki

Zdaniem autorów projektu wprowadzenie proponowanych zmian powinno usprawnić i odformalizować procedury kontroli, co z kolei może mieć korzystny wpływ na realizację zadań PIP, w tym na jej szybszą i sprawniejszą reakcję na przypadki naruszeń. Nowatorskim skutkiem ma być jednolitość prowadzonej przez PIP kontroli wobec wszystkich podmiotów zatrudniających działających na polskim rynku pracy. Według autorów ta zmiana będzie miała znaczenie nie tylko w kontekście podmiotów gospodarczych, w tym mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Może również przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczanych przez państwo na działania kontrolne w dziedzinie stosunków pracy.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematyką prawa pracy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oferując profesjonalną pomoc prawną. Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

Przygotowała:

Anna Myszko
asystentka imigracyjna

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *