Odpowiedzialność pracownika za fałszywe faktury – wyrok TSUE

30 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok C-442/22 dotyczący odpowiedzialności za fałszywe faktury wystawione przez pracownika z podaniem danych pracodawcy bez jego wiedzy i zgody. Zgodnie z dyrektywą VAT (Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2006/112/WE) każda osoba wykazująca VAT na fakturze jest zobowiązana do zapłaty podatku wykazanego na tej fakturze.

W sprawie toczącej się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, pracownik wykorzystał dane swojego pracodawcy bez jego wiedzy i zgody do wystawiania faktur. Faktury te przedstawiały pracodawcę jako podatnika, umożliwiając nabywcom nieuzasadnione korzystanie z prawa do odliczenia VAT. NSA zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym kto w takiej sytuacji będzie odpowiedzialny – podatnik VAT czy pracownik?

Trybunał orzekł, że gdy pracownik podatnika VAT wystawił fałszywą fakturę w imieniu pracodawcy bez jego wiedzy i zgody, to pracownik uznawany jest za osobę odpowiedzialną za wykazanie VAT. Jednak pracownik nie będzie odpowiedzialny, jeżeli podatnik nie wykazał należytej staranności w kontroli działań pracownika.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *