Od września wyższe pensje dla pracowników młodocianych

Od września 2023 roku pracownicy młodociani mogą cieszyć się wzrostem minimalnych pensji o 3%. Ta zmiana wynika z deficytu uczniów w zawodach szkolnictwa branżowego i ma na celu zachęcenie młodych osób do kształcenia zawodowego oraz poprawę ich sytuacji finansowej.

Wysokość pensji pracownika młodocianego zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W wyniku nowelizacji przepisów, pensje młodocianych pracowników wzrosły w zależności od ich stażu:

W pierwszym roku nauki lub II klasie: z min. 5% do nie mniej niż 8%.

W drugim roku nauki lub II klasie: z min. 6% do nie mniej niż 9%.

W trzecim roku nauki lub III klasie branżowej szkoły I stopnia: z min. 7% do nie mniej niż 10%.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia.

Te zmiany obowiązują także pracowników młodocianych zatrudnionych przed 1 września 2023 roku. To jednak nie jedyne zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych. Zaktualizowano również listę prac wzbronionych młodocianym oraz rodzaje prac możliwe do wykonywania przez młodocianych powyżej 16. roku życia, jeśli jest to związane z odbyciem przygotowania zawodowego.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *