Zakaz wydawania paszportów obywatelom Białorusi od 7 września

Dekret Aleksandra Łukaszenki wprowadził zmianę uniemożliwiającą wydawanie paszportów przez placówki dyplomatyczne. Przepisy weszły w życie 7 września br. Aktualnie, jedyną możliwością wyrobienia nowego paszportu jest udanie się do władz na terytorium Białorusi. Również wymiana czy przedłużenie paszportu nie może być dokonana poza granicami kraju. 

Niektórzy obywatele Białorusi boją się powrotu na teren swojej ojczyzny oraz obawiają prześladowań ze strony przedstawicieli władz.

 

Rozwiązanie dla obywateli Białorusi

Wyjściem z takiej sytuacji jest wyrobienie za darmo polskiego dokumentu podróży dla osób, które:

  • nie posiadały dotąd dokumentu podróży, utraciły swój dokument podróży, ich dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a także 
  • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy (bez względu na podstawę udzielenia tego zezwolenia), zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub korzystają z ochrony uzupełniającej.

 

Jeżeli obywatel Białorusi łącznie spełnia oba powyższe warunki, może do 31 grudnia 2023 r. wyrobić polski dokument podróży dla cudzoziemca na preferencyjnej podstawie. Więcej informacji na stronie.

Procedurę ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu tożsamości dla obywateli Białorusi opisaliśmy szczegółowo we wcześniejszym artykule.

W celu uzyskania kompleksowej informacji i wsparcia zachęcamy do kontaktowania się z Kancelarią. W przypadku wszelkich wątpliwości lub pytań dotyczących przekraczania granicy i związanych z tym kwestii wykwalifikowany zespół prawników udzieli niezbędnych odpowiedzi.

 

Przygotowali:

Liudmyla Bartkiv
starszy doradca ds. imigracji

Patryk Walczak
asystent prawny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *