Od 1 stycznia 2024 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł brutto. Kolejna podwyżka nastąpi 1 lipca, z minimalnym wynagrodzeniem wynoszącym 4300 zł i minimalną stawką godzinową w wysokości 28,10 zł brutto.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej ma wpływ na różne aspekty związane z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Przykładowo:

  • Preferencyjne składki dla przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne są obliczane od zadeklarowanej kwoty, ale nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia.
  • Odprawa pieniężna nie może przekroczyć piętnastokrotności aktualnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia stosunku pracy.
  • Dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców, muszą pamiętać, że aby uzyskać zezwolenie na pracę, konieczne jest podanie aktualnego minimalnego wynagrodzenia w wniosku.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *