Delegowanie wyrażenia zgody na zwolnienie pracownika na inny organ niedopuszczalne

Członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej i rady pracowników podlegają dodatkowej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Zgodnie z przepisami (art. 32 ustawy o związkach zawodowych oraz art. 17 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji), pracodawca nie może zwolnić ich bez zgody odpowiednich organów (zarządu zakładowej organizacji związkowej/rady pracowników). Przepisy te mają na celu zapewnienie szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy i co istotne, w ocenie Sądu Najwyższego, mając na uwadze podobieństwo wskazanych przepisów i ich wspólny cel, orzecznictwo dotyczące art. 32 ustawy o związkach zawodowych może być stosowane przy wykładni art. 17 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.

Spółka wcześniej zawarła porozumienie, zapewniające warunki informowania i przeprowadzania konsultacji równe warunkom określonym w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (pracodawca nie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy bez zgody rady pracowników).

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *