Imigranci-przybywajacy-do-Polski

Co obejmuje pomoc prawna kancelarii dla cudzoziemców przybywających do Polski?

Imigranci przybywający do Polski często poszukują profesjonalnej pomocy prawnej. Wynika to przede wszystkim z różnego typu formalności, jakich należy dopełnić w związku z legalizacją pobytu na terytorium RP.

Pomoc dla cudzoziemców – porady prawne dla obcokrajowców z UE i spoza UE

Wsparcie prawne dla cudzoziemców przebywających w Polsce oferują zarówno organizacje pozarządowe, jak i radcy prawni czy adwokaci. Pomoc ta polega przede wszystkim na udzieleniu wyczerpujących informacji na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących bezpośrednio obcokrajowców. Ponadto pomoc prawna dla cudzoziemców obejmuje wsparcie w dochodzeniu swoich praw przed organami administracji publicznej bądź innymi instytucjami. Fachowa pomoc prawna dla cudzoziemców w Polsce dotyczy szeroko pojętego prawa migracyjnego. Może ono dotyczyć zarówno obywateli Unii Europejskiej, jak i cudzoziemców spoza UE. W ramach pomocy prawnej udzielanej cudzoziemcom mogą oni liczyć na wsparcie w procesie zalegalizowania pobytu. Ponadto większość cudzoziemców przybywających do Polski poszukuje także informacji na temat sposobów zatrudniania obcokrajowców. Wsparcie kancelarii prawnej w tym zakresie polega na sporządzeniu wniosków do uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemców, a także wypełnieniu niezbędnych dokumentów umożliwiających legalne zatrudnienie obcokrajowca.

Pomoc prawników dla cudzoziemców zakładających w RP firmy lub spółki

Obywatele innych krajów przybywający do Polski mogą posiłkować się poradami kancelarii prawnej, aby uzyskać m.in. status uchodźcy bądź wnioskować o uzyskanie obywatelstwa polskiego po spełnieniu odpowiednich warunków. Rozwój przedsiębiorczości, a także zainteresowanie polskimi rynkami zbytu zaowocowało przybywaniem do Polski obcokrajowców, którzy pragną prowadzić tutaj własną działalność gospodarczą. Często mają oni problem z prawidłowym interpretowaniem przepisów związanych z otwarciem firmy przez obcokrajowca w Polsce. Proces ten wymaga znajomości prawa podatkowego i zasad zakładania firm czy spółek przez obcokrajowców. Wsparcie kancelarii prawnej staje się nieodzowne dla każdego cudzoziemca, ponieważ prawidłowa interpretacja przepisów prawnych dotyczących zakładania spółki czy otwierania firmy może uchronić przed poważnymi konsekwencjami związanymi z nieznajomością prawa pracy czy prawa podatkowego.

Jakie zadania można powierzyć kancelarii prawnej reprezentującej cudzoziemców?

Pobyt obcokrajowca na terenie RP wymaga legalizacji, a także wiąże się ze staraniem o kartę pobytu. Wsparcie doświadczonej kancelarii może pomóc w załatwieniu tych formalności. To kompleksowa pomoc prawna, dzięki której obcokrajowiec może uzyskać zezwolenie na pracę. Ponadto kancelaria prawna reprezentująca cudzoziemców może przyspieszyć wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zadbać o legalne zameldowanie obcokrajowca bądź udzielić informacji, na jakich zasadach można zatrudniać pracowników w firmie prowadzonej przez obcokrajowca. Fachowe doradztwo prawne dla cudzoziemców przebywających w Polsce dotyczy nie tylko obywateli sąsiednich państw, ale również osób pochodzących z Azji, Afryki, Australii, Ameryki Północnej lub Południowej. Skuteczne doradztwo prawne dla cudzoziemców może obejmować także załatwianie bieżących spraw w urzędach, w tym realizację procesu odwoływania się od decyzji wydanych przez organy państwowe, samorządowe czy administracyjne. Wsparcie kancelarii prawnej dla obcokrajowców może dotyczyć także pomocy w uzyskaniu numeru PESEL. Cudzoziemcy mogą zwrócić się o pomoc do prawników w kwestiach związanych m.in. z napisaniem pozwu rozwodowego dla cudzoziemca, a także ewentualnym zgromadzeniem z wniosków dowodowych świadczących o winie za rozpad związku jednego z małżonków.

Profesjonalne wsparcie prawne dla cudzoziemców przebywających w Polsce to pomoc obejmująca szeroki zakres działań. Mogą one dotyczyć zarówno legalizacji pobytu obcokrajowca w RP,  starania się o uzyskanie polskiego obywatelstwa, jak i wielu innych spraw. 

 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *