Wzrost minimalnego wynagrodzenia – wpływ na prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło dwukrotnie, o czym pisaliśmy między innymi tutaj: http://sawickiwspolnicy.pl/podwyzka-minimalnego-wynagrodzenia-w-2023-roku/.

Zmiana przepisów oznacza nie tylko wyższe wynagrodzenie dla pracowników, ale wpływa także na inne aspekty związane z prawem pracy czy ubezpieczeń społecznych.

 

Preferencyjny ZUS

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na składki ZUS w przypadku przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego ZUSu. Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa wymiaru składek po wzroście minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 lipca 2023 r. wzrosła z 1047 zł do 1080 zł.

 

Składki za osoby na urlopie wychowawczym
Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych naliczanych osobie przebywającej na urlopie wychowawczym nie może być niższa od kwoty 75 % minimalnego wynagrodzenia. Po zmianie z 1 lipca 2023 r. dolny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób na urlopie wychowawczym wynosi 2700 zł.

 

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Osoba opłacająca dobrowolnie składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe może zadeklarować do podstawy ich wymiaru dowolną kwotę, która jednak nie powinna być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po 1 lipca 2023 r. kwota ta nie powinna być niższa niż 3600 zł.

 

Odprawy pieniężne
Wypłacana pracownikowi odprawa pieniężna nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu stosunku pracy. Odprawa pieniężna po 1 lipca 2023 r. nie może przekroczyć 54000 zł.

 

Wpłaty do PPK
Uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu może skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK. Od 1 lipca 2023 r. próg ten wynosi 4320 zł. 

 

Dodatek za pracę w porze nocnej
Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje poza normalnym wynagrodzeniem dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost minimalnego wynagrodzenia zwiększa więc również dodatek za pracę w porze nocnej.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa nie tylko na zwiększenie wypłat pracowników, ale na wiele innych aspektów związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, co może stanowić wyzwania dla pracodawców. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych ze skutkami wzrostu minimalnego wynagrodzenia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. Wykwalifikowany zespół prawników udzieli Państwu niezbędnych odpowiedzi i profesjonalnego wsparcia prawnego. 

 

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *